Đọc Truyện Thiên kim đại chiến- Cửu Nguyệt Hi (Hoàn) - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Thiên kim đại chiến- Cửu Nguyệt Hi (Hoàn)

Tác giả: migianttt

Đọc Truyện

Tình yêu chính là một cuộc gặp gỡ .
Thời điểm không quan trọng, cho dù lúc đó bạn thê thảm, trơ trọi đến nhường nào.
Thân phận không quan trọng, cho dù lúc đó bạn có tự ti hèn kém đến bao nhiêu.
Tính cách không quan trọng, cho dù lúc đó bạn ngang ngược xấu xa đến cỡ nào.
Khi Nghê Gia gặp gỡ Việt Trạch, đó chính là lúc tình yêu gõ cửa