Đọc Truyện Thiên Đức Kỳ Duyên Mệnh - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Thiên Đức Kỳ Duyên Mệnh

Tác giả: Chilinotsweet

Đọc Truyện

Hoàng đế chỉ để ái mộ, không thể yêu thương.
Sai lầm của nàng chính là đặt ra nguyên tắc rồi phá vỡ nguyên tắc đó.
Biết rõ ý trời khó tránh vẫn cố chấp đi ngược thiên mệnh.
Bi tình này nàng gánh bao nhiêu ai là người thấu, là chàng, là thiên sử oai hùng?

Loading...