Đọc Truyện Thế Thân Rối - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Thế Thân Rối

Tác giả: NguyenPkung

Đọc Truyện

Tựa đề: Thế thân "rối" hay Thế thân ngoạn mẫu (替身玩偶)

Tác giả: Ức Ngưng Mai (忆凝梅)

Thể loại: cường cường, bá đạo công, mỹ cường thụ, ngược luyến tàn tâm, little SM, HE

Tình trạng tác phẩm: hoàn chính văn + 100 câu hỏi phu phu tương tính (4/?)

Tình trạng bản dịch: trong thế kỷ này a...


Trans: QT Ca ca+ Google Đại hiệp + Từ điển tỷ tỷ "vạn năng"

Edit: MinRan "muội muội".
Tại mình thấy trong Wattpad không có nên mình coppy vào đây thôi. Mong mọi người đừng mắng ạk

Danh sách Chap

Văn án

Văn Án (by Sam - NamelessW)

Luyên thuyên

Đệ nhất chương

Đệ nhị chương

Đệ tam chương

Đệ tứ chương

Đệ ngũ chương

Đệ lục chương

Đệ thất chương

Đệ bát chương

Đệ cửu chương

Đệ thập chương

Đệ thập nhất chương

Đệ thập nhị chương

Đệ thập tam chương

Đệ thập tứ chương

Đệ thập ngũ chương

Đệ thập lục chương

Đệ thập thất chương

Đệ thập bát chương

Đệ thập cửu chương

Đệ nhị thập chương

Đệ nhị thập nhất chương

Đệ nhị thập nhị chương

Đệ nhị ca thập tam chương

Đệ nhị thập tứ chương

Đệ nhị thập ngũ chương

Đệ nhị thập lục chương

Đệ nhị thập thất chương

Đệ nhị thập bát chương

Đệ nhị thập cửu chương

Đệ tam thập chương

Đệ tam thập nhất chương

Thông báo

Thông báo

Đệ tam thập nhị chương

Đệ tam thập tam chương

Đệ tam thập tứ chương

Đệ tam thập ngũ chương

Đệ tam thập lục chương

Đệ tam thập thất chương

Đệ tam thập bát chương

Đệ tam thập cửu chương

Đệ tứ thập chương

Đệ tứ thập nhất chương

Đệ tứ thập nhị chương

Đệ tứ thập tam chương

Đệ tứ thập tứ chương

Đệ tứ thập ngũ chương

Đệ tứ thập lục chương

Đệ tứ thập thất chương

Đệ tứ thập bát chương

Đệ tứ thập cửu chương

Đệ ngũ thập chương

Đệ ngũ thập nhất chương

~~~

Đệ ngũ thập nhị chương

Đệ ngũ thập tam chương

Đệ ngũ thập tứ chương

Đệ ngũ thập ngũ chương

Đệ ngũ thập lục chương

Đệ ngũ thập thất chương

Đệ ngũ thập bát chương

Đệ ngũ thập cửu chương

Đệ lục thập chương

Đệ lục thập nhất chương

Đệ lục thập nhị chương

Đệ lục thập tam chương

Đệ lục thập tứ chương

Đệ lục thập ngũ chương

Đệ lục thập lục chương

Đệ lục thập thất chương

Đệ lục thập bát chương

Đệ lục thập cửu chương

Đệ thất thập chương

Đệ thất thập nhất chương

Đệ thất thập nhị chương

Đệ thất thập tam chương

Đệ thất thập tứ chương

Đệ thất thập ngũ chương

Đệ thất thập lục chương

Đệ thất thập thất chương

Đệ thất thập bát chương

Đệ thất thập cửu chương

Đệ bát thập chương

Đệ bát thập nhất chương

Đệ bát thập nhị chương

Đệ bát thập tam chương

Đệ bát thập tứ chương

Đệ bát thập ngũ chương

Đệ bát thập lục chương

Đệ bát thập thất chương

Đệ bát thập bát chương

Đệ bát thập cửu chương

Đệ cửu thập chương

Đệ cửu thập nhất chương

Đệ cửu thập nhị chương

Đệ cửu thập tam chương

Đệ cửu thập tứ chương

Đệ cửu thập ngũ chương

Đệ cửu thập lục chương

Đệ cửu thập thất chương

Đệ cửu thập bát chương

Đệ cửu thập cửu chương

Đệ nhất bách chương

Đệ bách nhất chương

Đệ bách nhị chương

Đệ bách tam chương

Đệ bách tứ chương

Đệ bách ngũ chương

Đệ bách lục chương

Đệ bách thất chương

Đệ bách bát chương

Đệ bách cửu chương

Đệ bách thập chương

Đệ bách thập nhất chương

Đệ bách thập nhị chương

Đệ bách thập tam chương

Đệ bách thập tứ chương

Đệ bách thập ngũ chương

Đệ bách thập lục chương

Đệ bách thập thất chương

Loading...