Đọc Truyện THE OMEGA REVOLUTION-KOOKMIN [TRANS] - TruyenFun.Com

Đọc Truyện THE OMEGA REVOLUTION-KOOKMIN [TRANS]

Tác giả: iamduongle

Đọc Truyện

"Loving you was like going to war,
I never came back the same."
-Warsan Shire

Hay: Có những thứ Jimin yêu vô cùng. Lại có thứ Jimin chẳng hề muốn nhìn đến. Trong thế giới đảo điên này, Jeon Jungkook lại là hiện thân của cả hai thứ ấy.