Đọc Truyện The savior can be the destroyer - TruyenFun.Com

Đọc Truyện The savior can be the destroyer

Tác giả: MinhNguyen203

Đọc Truyện

Hắn là kẻ đứng trên tất cả, hắn đã 5 lần chuyển sinh qua các không - thời gian khác nhau, những lần chuyển sinh của mình thì hắn là người cứu thế đc tất cả những sự "tồn tại" kính nể hoặc là kẻ hủy diệt phải làm tất cả sự "tồn tại" phải sợ hãi với sức mạnh vượt xa mọi sự "tồn tại" đã và đang tồn tại.
Katsuragi Yuuto là một học sinh cao trung của trường teitan và cũng là kiếp chuyển sinh thứ 6 của "hắn" và đây là cũng lần chuyển sinh khiến Yuuto thấy thú vị nhất