Đọc Truyện Thế giới pháp thuật - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Thế giới pháp thuật

Tác giả: tomdzzd2004

Đọc Truyện

Phép thuật , một thứ được xem là hư cấu , không hề có thật . Chúng chỉ xuất hiện trong phim ảnh , manga hay trong trí tưởng tượng của mỗi người .

Nhưng ở trái đất song song với nơi chúng ta sinh sống , thứ phép thuật đấy thực sự tồn tại ... nó giúp ích cho nhiều người , đem lại niềm vui cho những con người sở hữu phép thuật mạnh mẽ . Nhưng cũng gây ra đau buồn cho những ai không có sức mạnh ...

main trong truyện cũng là một học sinh vô hệ , liệu cậu sẽ làm gì để trải qua những ngày tháng của một người vô hệ ?