Đọc Truyện The Bros Journey 2:Hành trình tiếp tục - TruyenFun.Com

Đọc Truyện The Bros Journey 2:Hành trình tiếp tục

Tác giả: hisakiyasahiro3724

Đọc Truyện

~THE BROS JOURNEY 2~
THE ADVENTURE BEGINS
[Genres]:Fantasy,Adventure,Action,Sci-Fi, Comedy.
[Rating]:For all age (still contains some swear
[Type]:Long-fic
[Sau khi nổ tung ở trên hành tinh 96, nhóm The Bros được hồi sinh trong một cơ thể mới do Bobby-Bot chế tạo.Vì biết mình không đủ sức chống lại lực lượng Kakuja bấy giờ,cả nhóm quyết định ai đi đường đấy,3 năm sau tụ tập.Sau 3 năm cả nhóm quay lại,mỗi người một vẻ;nhưng họ lại phải đối đầu với một lực lượng nguy hiểm hơn.Hành trình bắt đầu!

Loading...