Đọc Truyện [Thất Đại Tội] The Hell - DMT - TruyenFun.Com

Đọc Truyện [Thất Đại Tội] The Hell - DMT

Tác giả: __Kan_DMT__

Đọc Truyện

✏ Tên truyện: 『The Hell』.

✏ Tác giả: Deemo Team - DMT.

✏ Nhân vật chính: Thất Đại Tội và Những Kẻ Canh Giữ Sách.

"Ở nơi địa ngục tối tăm, những con quỷ vẫn luôn ngự trị..."