Đọc Truyện thanh oi de 10 ne - TruyenFun.Com

Đọc Truyện thanh oi de 10 ne

Tác giả: untra123

Đọc Truyện

Câu 1: Phương châm k/c toàn dân, toàn diện, trường kỳ, tự lực cánh sinh:

Phân tích phương châm kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài và dựa vào sức mình là chính ? Ý nghĩa của phương châm c3

+ Toàn dân: Kháng chiến toàn dân :

- Cuộc kháng chiến của ta được Đảng nêu ra ngay từ đầu là một cuộc kháng chiến toàn dân. Với phương châm "đánh lâu dài", ta có thời gian để tổ chức, động viên nhân dân tham gia kháng chiến. Ta càng đánh thì lực lượng nhân dân ta càng mạnh, đồng thời nếu không động viên để toàn dân tham gia thì không thể có lực lượng đánh lâu dài.

- Muốn phát huy sức mạnh toàn dân kháng chiến phải đánh lâu dài, muốn có lực lượng đánh lâu dài phải huy động toàn dân tham gia kháng chiến.

bất kỳ đàn ông, đàn bà, ko chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc, bất kỳ người già, người trẻ. Hễ là ng Vn thì phải đứng lên đánh TDP, thực hiện mỗi người dân là 1 chiến sĩ, mỗi làng xóm là 1 pháo đài.

+ Toàn diện: * Kháng chiến toàn diện :

- Muốn làm c...

Danh sách Chap