Đọc Truyện Thẫn Thờ - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Thẫn Thờ

Tác giả: HazyKatsu

Đọc Truyện

Tôi ngồi, thơ thẩn đến thẫn thờ
Ngóng người tới tậu một cơn mơ
Cơn mơ giá rẻ, chừng 1 vote
Mang về hoặc để đấy, đừng lơ!