Đọc Truyện Teacher, Teach Me - NamJin - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Teacher, Teach Me - NamJin

Tác giả: Say_MeowMeow

Đọc Truyện

-Thầy ơi, tinh trùng của thầy có thể làm em có thai không?

-Tôi nhắc lại, tôi là giáo viên Tiếng Anh!