Đọc Truyện Vở kịch nguy hiểm [Allkook] [Hoàn] - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Vở kịch nguy hiểm [Allkook] [Hoàn]

Tác giả: armylasodach

Đọc Truyện

Tên cũ: Tất cả là do các người.

Tên mới: Vở kịch nguy hiểm.

Thể loại: Ngược, boyxboy, longfic, SE, BE.

Nhân vật chính: Vkook, Minkook, Hopekook, Namkook, Jinkook, Sukook.

Độ dài: 60 chap + 3 ngoại truyện.

NGHIÊM CẤM:

+Không mang truyện ra chỗ khác
+Không được phép chuyển ver dưới mọi hình thức

Loading...