Đọc Truyện Tất Cả Là Của Em (Truyện đam mỹ - Cú Thích Ngủ Ngày) - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Tất Cả Là Của Em (Truyện đam mỹ - Cú Thích Ngủ Ngày)

Tác giả: cuthichngungay

Đọc Truyện

Nhất thụ đa công
Cao H
Cân nhắc trước khi đọc.
Cú biết Cú nói vậy thôi chứ H là đọc à! Cao hay thấp không quan trọng. :)
à mà còn một điều cần lưu ý nha: truyện này sẽ không theo bất kỳ một trình tự nào vì Cú mới nghĩ ra tình tiết và chưa biết sắp xếp sao cho phải. Vì vậy, sau khi hoàn thành những chi tiết cần thiết Cú mới sắp xếp và chỉnh sửa (nếu bệnh lười không phát tác)!
Chúc đọc vui!

Loading...