Đọc Truyện tao nhã | lucas x hendery - TruyenFun.Com

Đọc Truyện tao nhã | lucas x hendery

Tác giả: segruxvi

Đọc Truyện

ʟᴜᴄᴀꜱ x ʜᴇɴᴅᴇʀʏ

anh hỏi tôi, em muốn trở thành hoàng tử xứ người hay công chúa của anh?