Đọc Truyện Tan trong gió - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Tan trong gió

Tác giả: iamrose2812

Đọc Truyện

Đôi mắt chàng nhìn tôi sâu thẳm, và tôi chợt thấy tất cả nhẹ bẫng, như thể tôi đã tan biến vào cơn gió lộng trên đỉnh đồi đó.....