Đọc Truyện Tận Thế - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Tận Thế

Tác giả: sweet_shinigami

Đọc Truyện

Nhắc đến "Tận Thế", bao nhiêu người trong các ngươi sẽ thật sự nghĩ về sự kinh hoàng của những "thứ" đó? Hay là não các ngươi vốn đã tràn ngập cái hình-ảnh-giả-tạo từ mấy cái thứ phim hoạt hình vô năng rồi?!
Nào~ hãy cho ta câu trả lời thật lòng của các ngươi đi!