Đọc Truyện TẦN CA - TruyenFun.Com

Đọc Truyện TẦN CA

Tác giả: babyminhee

Đọc Truyện

Tác giả: Tồn Tại Tường Giác

Xuyên không, 1×1, phụ tử, cung đình, hài hước nhẹ nhàng, HE

Một trăm chương + bảy phiên ngoại

Chuyển ngữ: QT

Biên tập: chương 1 - 4: Liar

chương 5 - 21: Papavet (Beta-reader: Liar)

từ chương 22: Liar

Link: https://liarpapavet.wordpress.com/dam-my-hoan-thanh/danmei-tan-ca/

Danh sách Chap

ĐỆ NHẤT QUYỂN - Chương thứ nhất - Ngàn năm

Chương thứ hai - Là may mắn? Là bất hạnh?

Chương thứ ba - Tử đích biệt khuất (chết nghẹn khuất)

Chương thứ tư - Chất tử

Chương 5 - Trùng sinh đích "phúc lợi" (Phúc lợi của việc sống lại)

Chương thứ sáu - Phục Tô? Phù Tô?

Chương thứ bảy - Nguyên tắc

Chương thứ tám - Nhà nhà đều có chuyện khó khăn

Chương thứ chín - Mông sư

Chương thứ mười - Tôn sư

Chương thứ mười một - Thông thiên đại kế (Thượng)

Chương thứ mười hai - Thông thiên đại kế (Hạ)

Chương thứ mười ba - "Khấu" (giữ lại) Hàn Phi

Chương thứ mười bốn - Tự mình cố gắng

Chương thứ mười lăm - Xuất chinh

Chương thứ mười sáu - Tiêu chuẩn của nam nhân

Chương thứ mười bảy - Đều có thiên mệnh

Chương thứ mười tám - Thỏa hiệp, nhưng không từ bỏ

Chương thứ mười chín - Cái mông nở hoa

Chương thứ hai mươi - Làm bẽ mặt

Chương thứ hai mươi mốt - Ai đang tính kế?

Chương thứ hai mươi hai - Kịch hay giờ tắm rửa

Chương thứ hai mươi ba - Đích tử (con trai của vợ cả)

Chương thứ hai mươi bốn - Cẩm nang

Chương thứ hai mươi lăm - Cái giá lớn của sự hiếu kỳ

Chương thứ hai mươi sáu - Tống biệt

Chương thứ hai mươi bảy - Nguy cơ

Chương thứ hai mươi tám - Đại chất tử

Chương thứ hai mươi chín - "Sinh tử tuyệt luyến" muốn oán ai?

Chương thứ ba mươi - Thích (đâm) Tần (Thượng)

Chương thứ ba mươi mốt - Thích Tần (Hạ)

Chương thứ ba mươi hai - Ai thật ai giả?

Chương thứ ba mươi ba - Lịch sử xoay chuyển (Thượng)

Chương thứ ba mươi tư - Lịch sử xoay chuyển (Hạ)

Chương thứ ba mươi lăm - Nước ngập Đại Lương (Thượng)

Chương thứ ba mươi sáu - Nước ngập Đại Lương (Trung)

Chương thứ ba mươi bảy - Nước ngập Đại Lương (Hạ)

Chương thứ ba mươi tám - Tiến hóa thành nam nhân

Chương thứ ba mươi chín - Tham ăn chịu bi thảm (Thượng)

Chương thứ bốn mươi - Tham ăn chịu bi thảm (Hạ)

ĐỆ NHỊ QUYỂN - Chương thứ bốn mươi mốt - Phù Tô thực bối rối

Chương thứ bốn mươi hai - Phù Tô quấn quýt

Chương thứ bốn mươi ba - Lựa chọn

Chương thứ bốn mươi bốn - Con đường phải đi của nam nhân chân chính (Thượng)

Chương thứ bốn mươi lăm - Con đường phải đi của nam nhân chân chính (Trung)

Chương thứ bốn mươi sáu - Con đường phải đi của nam nhân chân chính (Hạ)

Chương thứ bốn mươi bảy - Nô gia khuê danh "Ngu Cơ"

Chương thứ bốn mươi tám - Oa, mở to mắt ra mà nhìn!

Chương thứ bốn mươi chín - Con gì cắn sưng môi ta?

Chương thứ năm mươi - Nhất thống chi 'Thủy Hoàng'

Chương thứ năm mươi mốt - Nhất thống chi 'Bí mật trên đỉnh Thái Sơn' (Thượng)

Chương thứ năm mươi hai - Nhất thống chi 'Bí mật trên đỉnh Thái Sơn' (Hạ)

Chương thứ năm mươi ba - Bỏ nhà ra đi (Thượng)

Chương thứ năm mươi bốn - Bỏ nhà ra đi (Hạ)

Chương thứ năm mươi lăm - Lối rẽ

Chương thứ năm mươi sáu - Số đào hoa của Doanh Chính cha (Thượng)

Chương thứ năm mươi bảy - Vận đào hoa xui xẻo của Doanh Chính cha (Hạ)

Chương thứ năm mươi tám - Xúc động là ma quỷ (Thượng)

Chương thứ năm mươi chín - Xúc động là ma quỷ (Trung)

Chương thứ sáu mươi - Xúc động là ma quỷ (Hạ)

Chương thứ sáu mươi mốt - Mối tình đầu, không có kinh nghiệm

Chương thứ sáu mươi hai - Tầm bắn

Chương thứ sáu mươi ba - Giao phó

Chương thứ sáu mươi bốn - Những ngày chịu khổ của Doanh Chính cha (nhất)

Chương thứ sáu mươi lăm - Những ngày chịu khổ của Doanh Chính cha (nhị)

Chương thứ sáu mươi sáu - Những ngày chịu khổ của Doanh Chính cha (tam)

Chương thứ sáu mươi bảy - Những ngày chịu khổ của Doanh Chính cha (tứ)

Chương thứ sáu mươi tám - Những ngày chịu khổ của Doanh Chính cha (ngũ)

Chương thứ sáu mươi chín - Củ cải và hoa nhỏ

Chương thứ bảy mươi - Ca, chỉ là truyền thuyết (thượng)

Chương thứ bảy mươi mốt - Ca, chỉ là truyền thuyết (trung)

Chương thứ bảy mươi hai - Ca, chỉ là truyền thuyết (hạ)

Chương thứ bảy mươi ba - Cực được lòng ai

Chương thứ bảy mươi tư - Nhà

Chương thứ bảy mươi lăm - Lão phu lão thê

Chương thứ bảy mươi sáu - Bí ẩn

Chương thứ bảy mươi bảy - Gặp Từ Phúc

Chương thứ bảy mươi tám - Đế mệnh

Chương thứ bảy mươi chín - Những lời văn nhã

Chương thứ tám mươi - Vô đề

Chương thứ tám mươi mốt - Đồng hương (thượng)

Chương thứ tám mươi hai - Đồng hương (hạ)

Chương thứ tám mươi ba - Lão cha & đại ca (thượng)

Chương thứ tám mươi tư - Lão cha & đại ca (hạ)

Chương thứ tám mươi lăm - Chém bạch xà (thượng)

Chương thứ tám mươi sáu - Chân bị thương

Chương thứ tám mươi bảy - Một con rắn thật to

Chương thứ tám mươi tám - Thẳng thắn

Chương thứ tám mươi chín - Vĩnh viễn là huynh đệ

Chương thứ chín mươi - Nghĩa khí làm người ta rối rắm

Chương thứ chín mươi mốt - Âm mưu

Chương thứ chín mươi hai - Đốt sách

Chương thứ chín mươi ba - Cho một công đạo

Chương thứ chín mươi tư - Vận động chỉnh đốn tác phong

Chương thứ chín mươi lăm - Lãng mạn cái đầu ngươi!*

Chương thứ chín mươi sáu - Thỉnh mang theo ta

Chương thứ chín mươi bảy - Kỳ thực ta rất tuấn tú (thượng)

Chương thứ chín mươi tám - Kỳ thực ta rất tuấn tú (trung)

Chương thứ chín mươi chín - Kỳ thực ta rất tuấn tú (hạ)

Chương thứ một trăm - Chưa xong còn tiếp

Phiên ngoại 1 - Đều là gạt người

Phiên ngoại 2 - Lần đầu tiên gặp nhau (thượng)

Phiên ngoại 3 - Lần đầu tiên gặp nhau (hạ)

Phiên ngoại 4 - Lén lút

Phiên ngoại 5 - Nguy cơ

Phiên ngoại 6 - Về nhà

Phiên ngoại 7 - Kinh hỉ

Loading...