Đọc Truyện Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ

Tác giả: user66440728

Đọc Truyện

Chuyện nói về tiểu chủ nhân Công Diệp Ẩn vì hoàn thành nhiệm vụ ủy thác mà xuyên duyệt qua các thời đại, những câu chuyện phát sinh sau khi tương ngộ với rất nhiều nhân vật trứ danh trên lịch sử.
Convert by: hanthientuyet
Nguồn: http://truyencuatui.net/truyen/tam-trao-tien-the-chi-lu.html

Danh sách Chap

Chương 1: Kiếp trước và Kiếp này

Chương 2: Bị Bút Tiên phụ thân nữ hài

Chương 3: Mới tới Hàm Dương

Chương 4: Hàm Dương thành (một)

Chương 5: Hàm Dương thành (hai)

Chương 6: Hàm Dương thành (ba)

Chương 7: Tần vương Doanh Chính

Chương 8: Hàm Dương cung

Chương 9: Bị nguyền rủa gia tộc

Chương 10: Xung Điền Tổng Tư

Chương 11: Mới soạn tổ

Chương 12: Ma quỷ Phó Trường

Chương 13: Quỷ con

Chương 14: Atula

Chương 15: Đêm giết chóc

Chương 16: Kinh đô pháo hoa

Chương 17: Ngoài ý muốn

Chương 18: Tạm biệt Tổng Tư

Chương 19: Hút máu nữ Bá tước

Chương 20: Tử nhãn thiếu niên

Chương 21: Huyết tộc người

Chương 22: Nguy cơ

Chương 23: Kinh hồn đêm

Chương 24: Đêm đi Ma cà rồng

Chương 25: Ma cà rồng tân nương

Chương 26: Ma cà rồng thợ săn

Chương 27: Thanatos

Chương 28: Tức giận

Chương 29: Biệt ly

Chương 30: Memphis thành

Chương 31: Ramsses

Chương 32: Vương thái hậu

Chương 33: Vào ở vương cung

Chương 34: Yến hội

Chương 35: Sơ sót

Chương 36: Hư kinh

Chương 37: Xuất chinh

Chương 38: Ai Cập Vương phi

Chương 39: Âm mưu

Chương 40: Tạm biệt Ai Cập

Chương 41: Phi Điểu kiếp trước

Chương 42: Độc dược Công tước

Chương 43: Giả tên thay thế

Chương 44: Cung đình dạ vũ

Chương 45: Bị phong ấn linh hồn

Chương 46: Lại vào hổ huyệt

Chương 47: Mất đi hiệu lực Ma Pháp

Chương 48: Mạn Châu Toa Hoa

Chương 49: Văn xe yêu phi

Chương 50: Bình An Kinh

Chương 51: Âm dương sư

Chương 52: Bách quỷ dạ hành

Chương 53: An Bội Tình Minh

Chương 54: Bình an hoàng cung

Chương 55: Phấn trắng bà nội

Chương 56: Cầu Chức Nữ được khéo tay thêu thùa tiết + đặc biệt ác cảo

Chương 57: Tửu Thôn Đồng Tử

Chương 58: Chó thần

Chương 59: Anh hoa mưa rơi

Chương 60: Nghìn Lẻ Một Đêm

Chương 61: Ả rập vương tử

Chương 62: Ả rập hậu cung

Chương 63: Hầu hạ

Chương 64: Ma Vương Lưu Già

Chương 65: Tai họa bất ngờ

Chương 66: Ma vương sủng vật

Chương 67: Băng nước suối

Chương 68: Solomon Vương

Chương 69: Tình yêu ngọn lửa

Chương 70: Chuyện cũ như cát

Loading...