Đọc Truyện Tâm Sự Về Cuộc Sống Hàng Ngày Của Sa - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Tâm Sự Về Cuộc Sống Hàng Ngày Của Sa

Tác giả: minapi0165

Đọc Truyện

Ở đây, các thím sẽ thấy một con não ngắn học dốt ngu đần tâm sự về những điều mà nó thấy khó chịu.

Hầu hết các bài viết mới của mị sẽ là chửi, chửi bất cứ ai, chửi bất cứ đâu, chửi bất cứ thứ gì nó muốn.

Có thể lâu lâu tao hứng lại quăng một cái đoản vào.

Đứa nào là thanh niên nghiêm túc hoặc không thích những cái như thế này có thể click back, đừng có hiện diện trước mặt tao và sủa nhá :v

Vì trong đây là chửi, tao sẽ hoàn toàn dùng bản chất thật ra để chửi, và bọn bây biết rồi đấy, chửi thì sẽ éo bao giờ không có văng tục, cho nên, thằng quần nào không thích cũng có thể biến ngay.

Nút ra ở hình mũi tên chỉ phía bên trái nằm trên góc trái của màn hình đấy, chả xa vời bao nhiêu đâu.

Hết rồi đấy, xem cái quần gì nữa.

Loading...