Đọc Truyện taekook 》nude - TruyenFun.Com

Đọc Truyện taekook 》nude

Tác giả: _thitj

Đọc Truyện

"cố gắng luồn qua từng kẽ hở của đạo đức và phạm trù tâm thần học, kim taehyung như thể đã say mê bé con đến mức bệnh hoạn rồi"

nude - phô bày hết con người.
nude - phô bày hết cảm xúc.
nude - món mĩ nghệ lõa lồ, gợi dục, kiều diễm, đẹp đẽ, ngây thơ, thuần khiết đến tuyệt vời được tạc bởi thứ tình cảm quá đỗi đặc biệt.

--------

• author : meat (thịt)

Loading...