Đọc Truyện [TaeGi] Sếp ơi, cậu Min lại đi muộn nữa rồi! - TruyenFun.Com

Đọc Truyện [TaeGi] Sếp ơi, cậu Min lại đi muộn nữa rồi!

Tác giả: lexington93

Đọc Truyện

Tên truyện: Sếp ơi, cậu Min lại đi muộn nữa rồi!
Writer: Lex
Cp: Kim Taehyung - Min Yoongi
Thể loại: Hài, Hường, Ngọt ngào, Có ngược. Bá đạo lạnh lùng công x Tưng tửng đáng yêu thụ, đô thị tình duyên.
Warning: Thanh niên Tae trong đây dễ gây ức chế cho người đọc -v-||||

Danh sách Chap