Đọc Truyện TaeGi | NC17 | Cẩm nang đối phó với Kim Taehyung - TruyenFun.Com

Đọc Truyện TaeGi | NC17 | Cẩm nang đối phó với Kim Taehyung

Tác giả: AndreaCordelia

Đọc Truyện

1. Kim Taehyung luôn là tuyệt đối.
2. Ý kiến ý cò gì thì xem lại điều thứ nhất.
3. Phải nghe lời
4. Phải ngoan
5. Phải yêu Kim Taehyung

Danh sách Chap