Đọc Truyện Ta mệnh Tiểu Cường - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Ta mệnh Tiểu Cường

Tác giả: tudathuydam

Đọc Truyện

Tiểu cường bị bạch tạng không sống được lâu.
Tiểu cường đau khổ gặm đá mưu sinh.
Tiểu cường đọc sách tìm cách cứu bản thân.
Tiểu cường bất cẩn cái bị trọng thương rồi.
Tiểu cường được soái cơ mặt lạnh cứu giúp.
Tiểu cường đói soái cơ cho ăn.
Tiểu cường trọng thương soái cơ chăm sóc.
Tiểu cường quyết định ôm đùi soái cơ .
Từ nay về sau tiểu cường sống được tốt. \( > v < )/

Danh sách Chap
Loading...