Đọc Truyện Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung

Tác giả: Gindolly

Đọc Truyện

Văn án:
Ta tên là Vị Y Y, là mỹ nhân bậc nhất kinh thành, thế mà hoàng thượng lại viện lý do là ta xấu xí không cho ta vào cung làm phi, không vào thì không vào, đã thế ta sẽ vào cung làm họa sư, vẽ nữ nhân xấu xí thành khuynh quốc khuynh thành, tuy thân hình của hoàng thượng cũng không tồi, nhưng về nhà sẽ vẽ thành xấu xí để lưu truyền ngàn năm!!!

__Truyện siêu siêu dễ thương a 😍😍__

_Tên truyện: TA LÀM LỚN Ở HẬU CUNG
_Tác giả: ...
_Nguồn dịch: Lục Dương_Translator

Danh sách Chap

Chương 1: Giai nhân bị từ chối

Chương 2: Bổn tiểu thư muốn nhập cung

Chương 3

Chương 4: Oh~ Baby~

Chương 5

Chương 6

Chương 7: Ngày nào còn ta ngày đó ta sẽ bảo vệ ngươi

Chương 8

Chương 9

Chương 10

Chương 11

Chương 12

Chương 13

Chương 14: Bệ hạ biết rồi

Chương 15: Y Y hoảng sợ rồi

Chương 16: Bức họa của danh gia

Chương 17: Thân thể bệ hạ bị mình nhìn thấy rồi

Chương 19: Cầm không nổi nữa sắp phụt ra rồi

Chương 20: Uyên ương nghịch nước

Phụ lục: Giới thiệu tác phẩm

Chuyên Mục Giới Thiệu Tác Phẩm Part 2 😝

Chương 21.1: Là bệ hạ làm gì con rồi sao

Chương 21.2: Sư Phụ Cảm Ơn Người

Chương 22.1: Xem ra mình vẫn chưa bị lộ

Chương 22.2: Mất mặt chết luôn ><

Chương 23.1: Lẽ nào bệ hạ háo nam sắc

Chương 23.2: Ôi mẹ ơi...

Chương 24.1: Thích huynh đó

Chương 24.2: Đồ đệ ngoan lộ rồi

Chương 25.1: Ngươi nhìn cái gì?

Chương 25.2: Ngươi thích trẫm

Chương 26

Chương 27

Chương 28

Chương 29.1

Chương 29.2

Chương 30.1

Chương 30.2

Chương 31.1

Chương 31.2

Chương 32.1

Chương 32.2

Chương 33.1

Chương 33.2

Chương 34.1

Chương 34.2

Chương 35.1

Chương 35.2

Chương 36.1

Chương 36.2

Chương 37.1

Chương 37.2

Chương 38.1

Chương 38.2

Xin lỗi và Cảm ơn 💗

Chương 39

Chương 40.1

Chương 40.2

Chương 41

Chương 42.1

Chương 42.2

Chương 43.1

Chương 43.2

Chương 44.1

Chương 44.2

Chương 45.1

Chương 45.2

Chương 46.1

Chương 46.2

Chương 47.1

Chương 47.2

Chương 48.1

Chương 48.2

Chương 49.1

Chương 49.2

Thông Báo

Chương 50.1

Chương 50.2

Chương 51.1

Chương 51.2

Chương 52.1

Chương 52.2

Loading...