Đọc Truyện 🍭•SWEET OVERLOAD BTS• [H và Ngọt] - TruyenFun.Com

Đọc Truyện 🍭•SWEET OVERLOAD BTS• [H và Ngọt]

Tác giả: kook-mories

Đọc Truyện

💫||내남자친구||💫
*방탄소년단 스토리* (chưa hoàn thành)
Chuyên oneshot, đoản ngắn 🖤
:>>> có H nhưng ngọt chiếm spotlight nhiều hơn👌🏻

Danh sách Chap

Chuyên mục comeback ^3^

❤️ Taehyung (H, HE)

❤️ Taehyung (p2)

❤️ Taehyung (p3)

❤️ Taehyung (end)

❤️ Jimin (HE)

❤️ Jimin (p2)

❤️ Jimin (p3)

Readers quay lại với tui đi *TvT*

❤️ Jimin (p5)

❤️ Jimin (p6)

❤️ Jimin (end chap)

Happy Hobi's day 🔥❤️

[ĐOẢN]: Jungkook

{Oneshot}• RM 💙

<IMA>: Khi Bangtan nổi cáu vì bạn uống say

{Oneshot}• Suga 🖤

Texting with BTS

[FOURSHOT]: Jungkook 💛chap đầu

Hyung Line ✨

Maknae Line ❣️

[FOURSHOT]: Jungkook 💛chap 2

Mixtape debak 💓

[FOURSHOT]: Jungkook 💛chap 3

{Oneshot}• Jimin 🧡

{Oneshot}• Taehyung 💜

[FOURSHOT]: Jungkook 💛chap end

[ĐOẢN]: Jin

Bonus ✨✨ (Auth dự sẽ mở request)

New story are arived!!!

{Oneshot}• Hoseok 💚

{Oneshot}• Jungkook ❤️

Bangtan ☄️⭐️

{Oneshot}• Jimin 🧡

ㅋㅋㅋ

{Oneshot}• Taehyung 💜

Notice 🙌🏻

Texting • Suga 🖤

{Ima}: Bangtan 💕 •request•

[TWOSHOTS]: Jimin 🧡 chap 1

Texting• Hoseok in LA 💚

[TWOSHOTS]: Jimin 🧡 chap 2

[ĐOẢN]: Taehyung 💜 <H>

{Oneshot}• Jungkook ❤️

[ĐOẢN]: Namjoon 💙

[ĐOẢN]: Suga 🖤

[TWOSHOTS]: Jin ❤️ <H>

[Đoản]: Jimin 🧡

Opinion about Jungkook 💕

[TWOSHOTS]: Jin ❤️<H>

BTS 💣 chuyện fansign

[END CHAP]: Twoshots Jin ❤️

BTS 💣 chuyện fansign (p2)

[Đoản]: Hoseok 💚 Texting

NOTICE ABOUT BTS‼️

[Đoản]: Jungkook 💛

BTS 💣 concert

[Đoản]: Taehyung 💜

[Đoản]: Jimin 🧡

{Oneshot}• Suga 🖤 <H>

BTS 💣 fansign (p3)

{Oneshot}• Jungkook 💛

Tình hình là rất thình lình🙄🙄

Chào mấy cô 😊😊

BTS 💣 fansign (p4)

She has a little dream 🍒

{Oneshot}• Taehyung 💜

💛I luv you, 100 followers💛

{Oneshot}• Taehyung 💜 (p2)

Wanna be my friends 🍳?

{Oneshot}• Namjoon 💙

[Đoản]: Hoseok 💚

{Oneshot}• Jungkook 💛

{Đoản}• Yoongi 🖤

{Đoản}• Jin ❤️

[Oneshot]: Taehyung 💜

BTS 💣 fansign (p5)

Tập đoàn dậy sóng❗️

[Đoản]: Jimin 🧡

{Oneshot}• Yoongi 🖤

Lost my way 🖤 Jungkook

All about my boyfriend ♥︎ Kim Namjoon

"All I wanna do, WANNA ONE!" ♡

In side your heart (Tiền bối của tôi) • JM

"Chiều em một chút, không được à?"

[Oneshot]: Taehyung 💜 <H>

King Jimin on top 👑👑👑👑👑👑👑

"Nếu có thể,..."

BTS 💣 fansign (p6)

•Why Yoongi?•

Khi anh là người đòi chia tay

My boyfriend is Kim Taehyung 💜

Frozen in my head (Nhớ nhau không?) • JK

"Chỉ cần 'baby' yêu anh" • YG (daily mm)

Hạnh phúc với anh là...

👏🏻THÔNG BÁO👏🏻

[Đoản]: Yoongi 🖤 "First sight"

{Oneshot}• Jimin 🧡 <H->

When Jungkook is your boyfriend 💛🤟🏻