Đọc Truyện [SungChen] [Shortfic/Trans] Cạm bẫy ôn nhu - TruyenFun.Com

Đọc Truyện [SungChen] [Shortfic/Trans] Cạm bẫy ôn nhu

Tác giả: xiaoyu212

Đọc Truyện

- Tác giả: Tiểu Thái Dương
- Người dịch: Mun
- Thể loại: Ngôi sao Thành x Kim chủ Lạc (Chung Tổng), shortfic (10 chương), HE, nguồn weibo
- Truyện dịch đã có sự đồng ý của tác giả, chỉ được đăng tại cái ổ nhỏ này, vui lòng KHÔNG CHUYỂN VER, KHÔNG REUP, cảm ơn ^_^
- Link wordpress: https://beautifultime07.wordpress.com/2018/12/03/sungchen-shortfic-cam-bay-on-nhu/