Đọc Truyện Stylist à, em ngốc thật!! [Jimin x you] Imagine Jimin BTS - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Stylist à, em ngốc thật!! [Jimin x you] Imagine Jimin BTS

Tác giả: Bodoibuon

Đọc Truyện

Kim t/b là bạn. Anh là Jimin. Anh mến bạn từ nhỏ. Nhưng gia đình anh phải chuyển đi chỗ khác. Bây giờ thoáng chốc bạn lại làm stylist riêng cho anh, anh nhận ra bạn, còn bạn thì quên mất anh.

Hãy cứ đọc truyện vui vẻ!