Đọc Truyện [SOONCHAN SERIES DRABBLE] Bliss of Mine - TruyenFun.Com

Đọc Truyện [SOONCHAN SERIES DRABBLE] Bliss of Mine

Tác giả: Jshua_Jhan

Đọc Truyện

Author: Jil
Pairing: Soonyoung x Lee Chan
Thể loại: humor, pink, angst
Tình trạng: On going
Summary: Tự đào hố mới cho chính mình (⁎ૢ⚈ै೧⚈ै⁎ૢ)

Danh sách Chap

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10 - Final

Reverse - 1

Reverse - 2

Reserve -3

Reverse -4

Reverse - 5

Reverse - 6

Reverse - 7

Reverse -8

Reverse - 9

Reverse - 10

Diary - Day 1 (Soonyoung)

Diary - Day 1 (Lee Chan)

Diary - Day 2 (Soonyoung)

Diary - Day 4 (Lee Chan)

Cùng bàn năm đó - 1

Cùng bàn năm đó - 2

Cùng bàn năm đó - 3

Cùng bàn năm đó - 4

Cùng bàn năm đó - 5

Goodnight, baby

Như thế nào

Sweet Creatures

잘자요

Nghiện

Hack

?

Áo sơ mi

How

??

Chung

Define

I Am Fine

Draft 1

Would you come with me

Jailed

Hứa

6AM

Be my....(?/?)

Be my....(2/?)

Be my.... (2.5/3)

Be my...(3/?)

Be my ...(4/?)

New York Raining

Be my....5/?

Be my...6/?

Be my...7/?

Be my...8/?

Be my....9/?

Be my....10/?

Be my....11/?

Be my...12/?

Be my...13/?

Be my....14/?

Tay

Be my...15/?

Be my....16/?

BC

Be my...17/?

Be my...18/?

Be my...18.5/?

Be my...19/20

Be my...20/20

Be my...20/20'

Shopping cart - Soonyoung & Seungcheol

Trả công

Ticket

Taxi

Con cua

New year 01

Bite

Thương ft Cheolhoon & Jihan

Tiny, little cuties -1

20

Tiny, Little cuties - 2

Tối giản

Ơi

Thể hiện

Thứ tự

Trả

14/3

Cá vàng

Úp sọt

180323

Go big or go down

Who need a heart

When a heart can be broken

Nighty night

Night

Bí kíp luyện thi

Khó hiểu

(-_-;)

Tặng quà

Final Ep

Wake up

Touchy

Xem bói

Eating ~

Dị ứng

Pretty trash (1)

Pretty trash (2)

ISAC

Steak

Sleeveless

Cách

Giá

Chọn

????????

송편

Japan

Pick up lines / copy

Utopia mini

Hangang

부산

181031

181104

Rich Love (1/?)

11.11

Chef

Nóng tính

Sau đó

Midnight

Merry Christmas

Question

Dại

Cơ hội

190108 Vlive

?

Utterly Naïve (Chan)

Cách?

D-1

Xương rồng

SKY

Hươu

Đáng yêu

Đầu năm

Em ơi

Dreams

Slipper

Tough

Meet again somewhere

Only

Short

Midnight

Can't sleep

Shine

Shine - 2

The Most

Our LeeChan

April Fool

Untitled Part 162

Show

Rolling?

7th