Đọc Truyện Socrates Thân Yêu - Cửu Nguyệt Hi (Hoàn) - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Socrates Thân Yêu - Cửu Nguyệt Hi (Hoàn)

Tác giả: _RyanLewis_

Đọc Truyện

Tác phẩm: Socrates Thân Yêu (Hoàn) - Hệ liệt Thân yêu ("Archimedes thân yêu", "Freud thân yêu")

Tác giả: Cửu Nguyệt Hi

Người dịch: Hàn Vũ Phi

Độ dài: 2 quyển (17 chương) + ngoại truyện

Thể loại: Ngôn tình trinh thám, lãng mạn, hành động, tâm lý tội phạm

Giá: 310.000 VNĐ


Cô là người anh nguyện đánh đổi cả sinh mạng để yêu thương, bao bọc. Anh mướt mải tìm kiếm cô mười năm, nhưng cô đã hoàn toàn thay đổi.

Năm ấy lần đầu gặp cô, họ đều chỉ là những đứa trẻ,

Năm ấy, bất ngờ chia lìa, cuộc đời anh như không còn nhìn thấy ánh sáng,

Ngày hôm ấy cô nói: "Ngôn Tiểu Hỏa, anh chờ em chút nhé."

Và anh cứ như vậy, đứng giữa vùng đất tuyệt vọng chờ đợi cô quay trở lại...

Danh sách Chap

Before we start

Q.1 - Chương 1

Q.1 - Chương 2

Q.1 - Chương 3

Q.1 - Chương 4

Q.1 - Chương 5

Q.1 - Chương 6

Q.1 - Chương 7

Q.1 - Chương 8

Q.1 - Chương 9

Q.1 - Chương 10

Q.1 - Chương 11

Q.1 - Chương 12

Q.1 - Chương 13

Q.1 - Chương 14

Q.1 - Chương 15

Q.1 - Chương 16

Q.1 - Chương 17

Q.1 - Chương 18

Q.1 - Chương 19

Q.1 - Chương 20

Q.1 - Chương 21

Q.1 - Chương 22

Q.1 - Chương 23

Q.1 - Chương 24

Q.1 - Chương 25

Q.1 - Chương 26

Q.1 - Chương 27

Q.1 - Chương 28

Q.1 - Chương 29

Q.2 - Chương 1

Q.2 - Chương 2

Q.2 - Chương 3

Q.2 - Chương 4

Q.2 - Chương 5

Q.2 - Chương 6

Q.2 - Chương 7

Q.2 - Chương 8

Q.2 - Chương 9

Q.2 - Chương 10

Q.2 - Chương 11

Q.2 - Chương 12

Q.2 - Chương 13

Q.2 - Chương 14

Q.2 - Chương 15

Q.2 - Chương 16

Q.2 - Chương 17

Q.2 - Chương 18

Q.2 - Chương 19

Survey.

Q.2 - Chương 20

Q.2 - Chương 21

Q.2 - Chương 22

Q.2 - Chương 23

Q.2 - Chương 24

Q.2 - Chương 25

Q.2 - Chương 26

Q.2 - Chương 27

Q.2 - Chương 28

Q.2 - Chương 29

Q.2 - Chương 30

Q.2 - Chương 31

Q.2 - Chương 32

Q.2 - Chương 33

Q.2 - Chương 34

Q.2 - Chương 35

Q.2 - Chương 36

Q.2 - Chương 37

Q.2 - Chương 38

Q.2 - Chương 39

Q.2 - Chương 40

Q.2 - Chương 41

Q.2 - Chương 42

Q.2 - Chương 43

Q.2 - Chương 44

Q.2 - Chương 45

Q.2 - Chương 46

Q.2 - Chương 47

Q.2 - Chương 48

Q.2 - Chương 49

Q.2 - Chương 50

Q.2 - Chương 51

Q.2 - Chương 52

Q.2 - Chương 53

Q.2 - Chương 54

Q.2 - Chương 55

Q.2 - Chương 56

Q.2 - Chương 57

Q.2 - Chương 58

Q.2 - Chương 59

Ngoại truyện.

Sách mới.

Loading...