Đọc Truyện Sinh Tồn [12CS] - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Sinh Tồn [12CS]

Tác giả: MiaNightlock

Đọc Truyện

Thế giới này đã luôn là một nơi khắc nghiệt.


***

Copyright © 2018 by @MiaNightlock; All Rights Served.
Cover by the lovely @LilyFrost_LCB ♡
Highest rankings: #17, Science Fiction, 9/8/18; #1, survival, 18/2/19.