Đọc Truyện [SERIES DRABBLES - 2] - NO TAENY - NO LOVE STORY. - TruyenFun.Com

Đọc Truyện [SERIES DRABBLES - 2] - NO TAENY - NO LOVE STORY.

Tác giả: PracticalVirgo

Đọc Truyện

Nơi tiếp tục những câu chuyện về cuộc sống thực của TaeNy và thỉnh thoảng sẽ chen vào vài câu chuyện hổng phải cuộc sống thực. Hãy cân nhắc độ tuổi trước khi đọc vì mình sẽ luôn nói có với cảnh nóng, không phải là thường xuyên, nhưng sẽ là đôi khi. Và nơi này vẫn như nơi cũ mà mình đã từng ở, một câu thôi. Ta sẽ chỉ thấy những gì mà ta muốn thấy, only TaeNy.