Đọc Truyện Saviors | 12 chòm sao - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Saviors | 12 chòm sao

Tác giả: _sexymochiiii_

Đọc Truyện

Saviors - những kẻ cứu rỗi
Những đứa con đặc biệt mà Chúa đã mang đến thế giới này
Những kẻ mang sứ mệnh của Chúa
Những kẻ quái dị
Những kẻ tâm thần
Thứ mà ta sẽ chẳng thể chạm đến