Đọc Truyện [Sách Dịch - Phong Er] Tâm lí học tội phạm - Hướng dẫn cho người mới bắt đầu - TruyenFun.Com

Đọc Truyện [Sách Dịch - Phong Er] Tâm lí học tội phạm - Hướng dẫn cho người mới bắt đầu

Tác giả: PhongEr

Đọc Truyện

(Sẽ full)
Bản TIẾNG VIỆT đầy đủ CHỈ có tại wattpad @PhongEr

Nếu bạn thích thể loại bí ẩn/thriller bạn sẽ thích đọc Tâm Lí Học Tội Phạm (@PhongEr) - tìm hiểu những nét về tâm lí của con người nói chung và của tội phạm nói riêng.

KHÔNG sao chép, edit lại,... khi CHƯA nhận được sự cho phép của @PhongEr