Đọc Truyện REVIEW TRUYỆN CỦA RIÊNG TÔI - TruyenFun.Com

Đọc Truyện REVIEW TRUYỆN CỦA RIÊNG TÔI

Tác giả: xuxubungbu

Đọc Truyện

Thật ra list review này tồn tại là vì trí nhớ cá vàng của ta
Thật ra, chuyên ngành và nghề nghiệp của ta yêu cầu khá cao về tỉ mỉ và trí nhớ tốt, nhưng éo le thay 2 cái đó ta đều chẳng có bao nhiêu.
===>>> chính vì thế ta làm cái này mục đích cốt yếu là lưu lại để nhớ là ta đọc truyện này rồi này, mức độ hay, cho chút gợi ý có nên đọc lại lần N+ không, hay đại loại.... cái thể loại này dở lắm nè ....KHUYẾN CÁO nên tém lẹ ^_^