Đọc Truyện Reckless - Nhanh - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Reckless - Nhanh

Tác giả: lgbaobao__

Đọc Truyện

Đây là một câu chuyện học đường ở Mỹ.


Đây là cuộc sống của Vivian, và có lẽ cũng là cuộc sống của những con người 17 tuổi khác.
Đã bao giờ bạn thầm thích một ai đó khi đang học Trung học ?
Đã bao giờ bạn sẵn sàng làm mọi việc vì cậu ta, và sẵn sàng phá bỏ những quy tắc của mình ?
Đó chính là #Crush, người sẽ đem đến cho bạn vô vàn niềm vui và vô vàn rắc rối.
Nhưng bạn không quan tâm, vì sao ?
Vì chúng ta là những kẻ bất cần.

Danh sách Chap