Đọc Truyện (Quyển 7) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc Linh - TruyenFun.Com

Đọc Truyện (Quyển 7) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc Linh

Tác giả: Halantamnhien

Đọc Truyện

Tên gốc: 快穿:男神,有点燃!
Tên hán việt: Khoái xuyên: Nam thần, hữu điểm nhiên!
Tên truyện: Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên!
Tác giả: Mặc Linh
Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, hiện đại, xuyên nhanh, hệ thống, tình cảm, khoa học viễn tưởng, hài hước, HE,...
Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
Ảnh bìa: Design by Điềm Doãn
#Do not re-up#

Văn án:
Sơ Tranh vô duyên vô cớ bị phán định tử vong, sau khi chết, phiền não duy nhất chính là - tiêu tiền.
Từ khi bị ràng buộc với cái hệ thống này, cô eo không đau, chân không mỏi, đến cả thở gấp cũng không cần nữa, mỗi ngày đều phải tiêu tiền trong sợ hãi.
Hệ thống: Tiểu tỷ tỷ, không nên tùy tiện mở hình thức vô địch! (▼皿▼#)
Hệ thống: Chúng ta định ra cái mục tiêu nhỏ, trước tiêu hết một trăm triệu!
Sơ Tranh: Phá sản cái gì, còn nữa, tên nam nhân không thể hiểu thấu này là thế nào? Đừng ngăn ta! Ta muốn đi chinh phục thế giới!
Nam chính nào đó: ( nhanh chóng đổi tên ) Ta họ Thế tên Giới.
# tiểu tỷ tỷ, có tiền thật sự có thể muốn làm gì thì làm, tìm hiểu một chút đi #

Danh sách Chap

⊹⊱Chương 1201: Hắc Ám Giáng Lâm (21)⊰⊹

⊹⊱Chương 1202: Hắc Ám Giáng Lâm (22)⊰⊹

⊹⊱Chương 1203: Hắc Ám Giáng Lâm (23)⊰⊹

⊹⊱Chương 1204: Hắc Ám Giáng Lâm (24)⊰⊹

⊹⊱Chương 1205: Hắc Ám Giáng Lâm (25)⊰⊹

⊹⊱Chương 1206: Hắc Ám Giáng Lâm (26)⊰⊹

⊹⊱Chương 1207: Hắc Ám Giáng Lâm (27)⊰⊹

⊹⊱Chương 1208: Hắc Ám Giáng Lâm (28)⊰⊹

⊹⊱Chương 1209: Hắc Ám Giáng Lâm (29)⊰⊹

⊹⊱Chương 1210: Hắc Ám Giáng Lâm (30)⊰⊹

⊹⊱Chương 1211: Hắc Ám Giáng Lâm (31)⊰⊹

⊹⊱Chương 1212: Hắc Ám Giáng Lâm (32)⊰⊹

⊹⊱Chương 1213: Hắc Ám Giáng Lâm (33)⊰⊹

⊹⊱Chương 1214: Hắc Ám Giáng Lâm (34)⊰⊹

⊹⊱Chương 1215: Hắc Ám Giáng Lâm (35)⊰⊹

⊹⊱Chương 1216: Hắc Ám Giáng Lâm (36)⊰⊹

⊹⊱Chương 1217: Hắc Ám Giáng Lâm (37)⊰⊹

⊹⊱Chương 1218: Hắc Ám Giáng Lâm (38)⊰⊹

⊹⊱Chương 1219: Hắc Ám Giáng Lâm (39)⊰⊹

⊹⊱Chương 1220: Hắc Ám Giáng Lâm (Xong)⊰⊹

⊹⊱Chương 1221: Trời Sinh Ca Vương (1)⊰⊹

⊹⊱Chương 1222: Trời Sinh Ca Vương (2)⊰⊹

⊹⊱Chương 1223: Trời Sinh Ca Vương (3)⊰⊹

⊹⊱Chương 1224: Trời Sinh Ca Vương (4)⊰⊹

⊹⊱Chương 1225: Trời Sinh Ca Vương (5)⊰⊹

⊹⊱Chương 1226: Trời Sinh Ca Vương (6)⊰⊹

⊹⊱Chương 1227: Trời Sinh Ca Vương (7)⊰⊹

⊹⊱Chương 1228: Trời Sinh Ca Vương (8)⊰⊹

⊹⊱Chương 1229: Trời Sinh Ca Vương (9)⊰⊹

⊹⊱Chương 1230: Trời Sinh Ca Vương (10)⊰⊹

⊹⊱Chương 1231: Trời Sinh Ca Vương (11)⊰⊹

⊹⊱Chương 1232: Trời Sinh Ca Vương (12)⊰⊹

⊹⊱Chương 1233: Trời Sinh Ca Vương (13)⊰⊹

⊹⊱Chương 1234: Trời Sinh Ca Vương (14)⊰⊹

⊹⊱Chương 1235: Trời Sinh Ca Vương (15)⊰⊹

⊹⊱Chương 1236: Trời Sinh Ca Vương (16)⊰⊹

⊹⊱Chương 1237: Trời Sinh Ca Vương (17)⊰⊹

⊹⊱Chương 1238: Trời Sinh Ca Vương (18)⊰⊹

⊹⊱Chương 1239: Trời Sinh Ca Vương (19)⊰⊹

⊹⊱Chương 1240: Trời Sinh Ca Vương (20)⊰⊹

⊹⊱Chương 1241: Trời Sinh Ca Vương (21)⊰⊹

⊹⊱Chương 1242: Trời Sinh Ca Vương (22)⊰⊹

⊹⊱Chương 1243: Trời Sinh Ca Vương (23)⊰⊹

⊹⊱Chương 1244: Trời Sinh Ca Vương (24)⊰⊹

⊹⊱Chương 1245: Trời Sinh Ca Vương (25)⊰⊹

⊹⊱Chương 1246: Trời Sinh Ca Vương (26)⊰⊹

⊹⊱Chương 1247: Trời Sinh Ca Vương (27)⊰⊹

⊹⊱Chương 1248: Trời Sinh Ca Vương (28)⊰⊹

⊹⊱Chương 1249: Trời Sinh Ca Vương (29)⊰⊹

⊹⊱Chương 1250: Trời Sinh Ca Vương (30)⊰⊹

⊹⊱Chương 1251: Trời Sinh Ca Vương (31)⊰⊹

⊹⊱Chương 1252: Trời Sinh Ca Vương (32)⊰⊹

⊹⊱Chương 1253: Trời Sinh Ca Vương (33)⊰⊹

⊹⊱Chương 1254: Trời Sinh Ca Vương (Xong)⊰⊹

⊹⊱Chương 1255: Hà Thần Ở Trên (1)⊰⊹

⊹⊱Chương 1256: Hà Thần Ở Trên (2)⊰⊹

⊹⊱Chương 1257: Hà Thần Ở Trên (3)⊰⊹

⊹⊱Chương 1258: Hà Thần Ở Trên (4)⊰⊹

⊹⊱Chương 1259: Hà Thần Ở Trên (5)⊰⊹

⊹⊱Chương 1260: Hà Thần Ở Trên (6)⊰⊹

⊹⊱Chương 1261: Hà Thần Ở Trên (7)⊰⊹

⊹⊱Chương 1262: Hà Thần Ở Trên (8)⊰⊹

⊹⊱Chương 1263: Hà Thần Ở Trên (9)⊰⊹

⊹⊱Chương 1264: Hà Thần Ở Trên (10)⊰⊹

⊹⊱Chương 1265: Hà Thần Ở Trên (11)⊰⊹

⊹⊱Chương 1266: Hà Thần Ở Trên (12)⊰⊹

⊹⊱Chương 1267: Hà Thần Ở Trên (13)⊰⊹

⊹⊱Chương 1268: Hà Thần Ở Trên (14)⊰⊹

⊹⊱Chương 1269: Hà Thần Ở Trên (15)⊰⊹

⊹⊱Chương 1270: Hà Thần Ở Trên (16)⊰⊹

⊹⊱Chương 1271: Hà Thần Ở Trên (17)⊰⊹

⊹⊱Chương 1272: Hà Thần Ở Trên (18)⊰⊹

⊹⊱Chương 1273: Hà Thần Ở Trên (19)⊰⊹

⊹⊱Chương 1274: Hà Thần Ở Trên (20)⊰⊹

⊹⊱Chương 1275: Hà Thần Ở Trên (21)⊰⊹

⊹⊱Chương 1276: Hà Thần Ở Trên (22)⊰⊹

⊹⊱Chương 1277: Hà Thần Ở Trên (23)⊰⊹

⊹⊱Chương 1278: Hà Thần Ở Trên (24)⊰⊹

⊹⊱Chương 1279: Hà Thần Ở Trên (25)⊰⊹

⊹⊱Chương 1280: Hà Thần Ở Trên (26)⊰⊹

⊹⊱Chương 1281: Hà Thần Ở Trên (27)⊰⊹

⊹⊱Chương 1282: Hà Thần Ở Trên (28)⊰⊹

⊹⊱Chương 1283: Hà Thần Ở Trên (29)⊰⊹

⊹⊱Chương 1284: Hà Thần Ở Trên (30)⊰⊹

⊹⊱Chương 1285: Hà Thần Ở Trên (31)⊰⊹

⊹⊱Chương 1286: Hà Thần Ở Trên (32)⊰⊹

⊹⊱Chương 1287: Hà Thần Ở Trên (33)⊰⊹

⊹⊱Chương 1288: Hà Thần Ở Trên (34)⊰⊹

⊹⊱Chương 1289: Hà Thần Ở Trên (35)⊰⊹

⊹⊱Chương 1290: Hà Thần Ở Trên (36)⊰⊹

⊹⊱Chương 1291: Hà Thần Ở Trên (37)⊰⊹

⊹⊱Chương 1292: Hà Thần Ở Trên (38)⊰⊹

⊹⊱Chương 1293: Hà Thần Ở Trên (39)⊰⊹

⊹⊱Chương 1294: Hà Thần Ở Trên (Xong)⊰⊹

⊹⊱Chương 1295: Thiên kim thật giả (1)⊰⊹

⊹⊱Chương 1296: Thiên kim thật giả (2)⊰⊹

⊹⊱Chương 1297: Thiên kim thật giả (3)⊰⊹

⊹⊱Chương 1298: Thiên kim thật giả (4)⊰⊹

⊹⊱Chương 1299: Thiên kim thật giả (5)⊰⊹

⊹⊱Chương 1300: Thiên kim thật giả (6)⊰⊹

⊹⊱Chương 1301: Thiên kim thật giả (7)⊰⊹