Đọc Truyện (Quyển 3-1) Độc y thần nữ: Phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca - TruyenFun.Com

Đọc Truyện (Quyển 3-1) Độc y thần nữ: Phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

Tác giả: nplink

Đọc Truyện

Quyển 3: Bát đại thế giới

Giới thiệu chung:

Nàng là huyết mạch duy nhất Thần Sáng Thế lưu lại, bị tộc nhân phản bội, linh mạch bị đoạt, moi tim mà chết, ngã xuống Vị Diện cấp bậc thấp nhất. Luân hồi chuyển thế, tái thế sống lại, mai kia trí nhớ sống lại, linh mạch thức tỉnh, một tay y thuật cứu sống người chết, hồi sinh bạch cốt, thần thú ngũ hệ gặp thần giết thần, gặp phật giết phật, thiếu của nàng, đều phải trả lại tất cả cho nàng.

Vị hôn phu vong ân bội nghĩa, đá rớt. Đại sư tỷ lòng dạ độc ác, phế bỏ. Trưởng lão học viện âm hiểm ngoan độc, tiêu diệt. Triệu Hoán Thú của ngươi hung tàn, bá đạo, chưng cách thủy. Nhặt được một mỹ nam núi băng. . . . .Ách, cái này phải xử lý như thế nào?

Mắt phượng của mỹ nam nheo lại: "Không bằng đóng gói đem đi, dù sao nàng cũng đã mua mạng của ta rồi."

"Hả? Ta dùng cái gì mà có thể mua được cái mạng cực kỳ tốt của ngươi?"

"Lòng của nàng."

"Nói vớ vẩn! Ta giao tâm của ta cho ngươi khi nào, làm sao ta lại không biết?" Bạch Vũ trừng mắt.

Mỹ nam bình tĩnh ôm lấy nàng: "Kiếp trước."

Danh sách Chap

Chương 316: Trúng độc, trốn tránh chiến đấu (1)

Chương 317: Trúng độc, trốn tránh chiến đấu (2)

Chương 318: Trúng độc, trốn tránh chiến đấu (3)

Chương 319: Chiến đấu đoàn đội, toàn quân bị diệt (1)

Chương 320: Chiến đấu đoàn đội, toàn quân bị diệt (2)

Chương 321: Chiến đấu đoàn đội, toàn quân bị diệt (3)

Chương 322: Chiến đấu đoàn đội, toàn quân bị diệt (4)

Chương 323: Chiến đấu đoàn đội, toàn quân bị diệt (5)

Chương 324: Chiến đấu đoàn đội, toàn quân bị diệt (6)

Chương 325: Biểu muội tới (1)

Chương 326: Biểu muội tới (2)

Chương 327: Biểu muội tới (3)

Chương 328: Biểu muội tới (4)

Chương 329: Biểu muội tới (5)

Chương 330: Vực Thanh Linh, Vực Chủ (1)

Chương 331: Vực Thanh Linh, Vực Chủ (2)

Chương 332: Vực Thanh Linh, Vực Chủ (3)

Chương 333: Vực Thanh Linh, Vực Chủ (4)

Chương 334: Vực Thanh Linh, Vực Chủ (5)

Chương 335: Vực Chủ không có lý tưởng (1)

Chương 336: Vực Chủ không có lý tưởng (2)

Chương 337: Vực Chủ không có lý tưởng (3)

Chương 338: Vực Chủ không có lý tưởng (4)

Chương 339: Vực Chủ không có lý tưởng (5)

Chương 340: Vực Chủ không có lý tưởng (6)

Chương 341: Lệnh Hồ Hùng ra tay (1)

Chương 342: Lệnh Hồ Hùng ra tay (2)

Chương 343: Lệnh Hồ Hùng ra tay (3)

Chương 344: Lệnh Hồ Hùng ra tay (4)

Chương 345: Lệnh Hồ Hùng ra tay (5)

Chương 346: Phản kích, Vực Thanh Phong vực bị diệt (1)

Chương 347: Phản kích, Vực Thanh Phong bị diệt (2)

Chương 348: Phản kích, Vực Thanh Phong bị diệt (3)

Chương 349: Khánh Công Yến (1)

Chương 350: Khánh Công Yến (2)

Chương 351: Khánh Công Yến (3)

Chương 352: Khánh Công Yến (4)

Chương 353: Khánh Công Yến (5)

Chương 354: Khánh Công Yến (6)

Chương 355: Yên Chi Tuyết (1)

Chương 356: Yên Chi Tuyết (2)

Chương 357: Yên Chi Tuyết (3)

Chương 358: Yên Chi Tuyết (4)

Chương 359: Yên Chi Tuyết (5)

Chương 360: Lòng Đế Vương (1)

Chương 361: Lòng Đế Vương (2)

Chương 362: Lòng Đế Vương (3)

Chương 363: Lòng Đế Vương (4)

Chương 364: Lòng Đế Vương (5)

Chương 365: Mỏ quặng, cạm bẫy (1)

Chương 366: Mỏ quặng, cạm bẫy (2)

Chương 367: Mỏ quặng, cạm bẫy (3)

Chương 368: Mỏ quặng, cạm bẫy (4)

Chương 369: Mỏ quặng, cạm bẫy (5)

Chương 370: Mỏ quặng, cạm bẫy (6)

Chương 371: Mộc Thiên Tịch, kế hoạch (1)

Chương 372: Mộc Thiên Tịch, kế hoạch (2)

Chương 373: Mộc Thiên Tịch, kế hoạch (3)

Chương 374: Cứu mỹ nhân, trực tiếp đánh phá Hoàng Long (1)

Chương 375: Cứu mỹ nhân, trực tiếp đánh phá Hoàng Long (2)

Chương 376: Hoa hồng, kế trong kế (1)

Chương 377: Hoa hồng, kế trong kế (2)

Chương 378: Hoa hồng, kế trong kế (3)

Chương 379: Hoa hồng, kế trong kế (4)

Chương 380: Hoa hồng, kế trong kế (5)

Chương 381: Hoa hồng, kế trong kế (6)

Chương 382: Hoa hồng, kế trong kế (7)

Chương 383: Hoa hồng, kế trong kế (8)

Chương 384: Hoa hồng, kế trong kế (9)

Chương 385: Hoa hồng, kế trong kế (10)

Chương 386: Hoa hồng, kế trong kế (11)

Chương 387: Tinh lọc linh thuật, Tịnh Nguyệt (1)

Chương 388: Tinh lọc linh thuật, Tịnh Nguyệt (2)

Chương 389: Tinh lọc linh thuật, Tịnh Nguyệt (3)

Chương 390: Tinh lọc linh thuật, Tịnh Nguyệt (4)

Chương 391: Tinh lọc linh thuật, Tịnh Nguyệt (5)

Chương 392: Tinh lọc linh thuật, Tịnh Nguyệt (6)

Chương 393: Bế quan, tinh thể thượng phẩm (1)

Chương 394: Bế quan, tinh thể thượng phẩm (2)

Chương 395: Bế quan, tinh thể thượng phẩm (3)

Chương 396: Bế quan, tinh thể thượng phẩm (4)

Chương 397: Bế quan, tinh thể thượng phẩm (5)

Chương 398: Độc chết người (1)

Chương 399: Độc chết người (2)

Chương 400: Độc chết người (3)

Chương 401: Độc chết người (4)

Chương 402: Độc chết người (5)

Chương 403: Độc chết người (6)

Chương 404: Vô Vọng Sơn Trang (1)

Chương 405: Vô Vọng Sơn Trang (2)

Chương 406: Vô Vọng Sơn Trang (3)

Chương 407: Vô Vọng Sơn Trang (4)

Chương 408: Cấu kết, ám sát (1)

Chương 409: Cấu kết, ám sát (2)

Chương 410: Cấu kết, ám sát (3)

Chương 411: Cấu kết, ám sát (4)

Chương 412: Cấu kết, ám sát (5)

Chương 413: Chiếc nhẫn thích hợp (1)

Chương 414: Chiếc nhẫn thích hợp (2)

Chương 415: Chiếc nhẫn thích hợp (3)

Chương 416: Chiếc nhẫn thích hợp (4)

Chương 417: Chiếc nhẫn thích hợp (5)

Chương 418: Chiếc nhẫn thích hợp (6)

Chương 419: Chiếc nhẫn thích hợp (7)

Chương 420: Chiếc nhẫn thích hợp (8)

Chương 421: Mạo hiểm, thăng cấp linh thuật (1)

Chương 422: Mạo hiểm, thăng cấp linh thuật (2)

Chương 423: Mạo hiểm, thăng cấp linh thuật (3)

Chương 424: Mạo hiểm, thăng cấp linh thuật (4)

Chương 425: Cữu cữu đến (1)

Chương 426: Cữu cữu đến (2)

Chương 427: Cữu cữu đến (3)

Chương 428: Cữu cữu đến (4)

Chương 429: Cữu cữu đến (5)

Chương 430: Cữu cữu đến (6)

Chương 431: Cữu cữu đến (7)

Chương 432: Cữu cữu đến (8)

Chương 433: Tổ đội (1)

Chương 434: Tổ đội (2)

Chương 435: Tổ đội (3)

Chương 436: Thượng Quan Vân Trần

Chương 437: Thi đấu tuyển chọn, thắng liên tiếp (1)

Chương 438: Thi đấu tuyển chọn, thắng liên tiếp (2)

Chương 439: Thi đấu tuyển chọn, thắng liên tiếp (3)

Chương 440: Thi đấu tuyển chọn, thắng liên tiếp (4)

Chương 441: Thi đấu tuyển chọn, thắng liên tiếp (5)

Chương 442: Thi đấu tuyển chọn, thắng liên tiếp (6)

Chương 443: Thần Vực, chìa khóa (1)

Chương 444: Thần Vực, chìa khóa (2)

Chương 445: Thần Vực, chìa khóa (3)

Chương 446: Thần Vực, chìa khóa (4)

Chương 447: Thần Vực, chìa khóa (5)

Chương 448: Thần Vực, chìa khóa (6)

Chương 449: Thần Vực, chìa khóa (7)

Chương 450: Linh Chủ, Cửu Huyền Băng Hồ (1)

Chương 451: Linh Chủ, Cửu Huyền Băng Hồ (2)

Chương 452: Chìa khóa vàng 1

Chương 453: Chìa khóa vàng 2

Chương 454: Chìa khóa vàng 3

Chương 455: Chìa khóa vàng 4

Chương 456: Chìa khóa vàng 5

Chương 457: Bách Bảo Lâu 1

Chương 458: Bách Bảo Lâu 2

Chương 459: Bách Bảo Lâu 3

Chương 460: Bách Bảo Lâu 4

Chương 461: Bách Bảo Lâu 5

Chương 462: Bách Bảo Lâu 6

Chương 463: Bách Bảo Lâu 7

Chương 464: Tiền Trần Huyễn Kính 1

Chương 465: Tiền Trần Huyễn Kính 2

Chương 466: Tiền Trần Huyễn Kính 3

Chương 467: Tiền Trần Huyễn Kính 4

Chương 468: Tiền Trần Huyễn Kính 5

Chương 469: Tiền Trần Huyễn Kính 6

Chương 470: Tiền Trần Huyễn Kính 7

Chương 471: Tiền Trần Huyễn Kính 8

Chương 472: Tiền Trần Huyễn Kính 9

Chương 473: Tiền Trần Huyễn Kính 10

Chương 474: Tiền Trần Huyễn Kính 11

Chương 475: Kiến trúc không gian 1

Chương 476: Kiến trúc không gian 2

Chương 477: Kiến trúc không gian 3

Chương 478: Kiến trúc không gian 4

Chương 479: Kiến trúc không gian 5

Chương 480: Kiến trúc không gian 6

Chương 481: Kiến trúc không gian 7

Chương 482: Trung tâm Tháp Thiên Ky 1

Chương 483: Trung tâm Tháp Thiên Ky 2

Chương 484: Trung tâm Tháp Thiên Ky 3

Chương 485: Trung tâm Tháp Thiên Ky 4

Chương 486: Trung tâm Tháp Thiên Ky 5

Chương 487: Trung tâm Tháp Thiên Ky 6

Chương 488: Trung tâm Tháp Thiên Ky 7

Chương 489: Khế ước 1

Chương 490: Khế ước 2

Chương 491: Khế ước 3

Chương 492: Xuất sắc 1

Chương 493: Xuất sắc 2

Chương 494: Xuất sắc 3

Chương 495: Xuất sắc 4

Chương 496: Xuất sắc 5

Chương 497: Xuất sắc 6

Chương 498: Xuất sắc 7

Chương 499: Luyện Khí Sư, kẻ phản bội 1

Chương 500: Luyện Khí Sư, kẻ phản bội 2

Chương 501: Luyện Khí Sư, kẻ phản bội 3

Chương 502: Luyện Khí Sư, kẻ phản bội 4

Chương 503: Luyện Khí Sư, kẻ phản bội 5

Chương 504: Luyện Khí Sư, kẻ phản bội 6

Chương 505: Âm Linh U Hà 1

Chương 506: Âm Linh U Hà 2

Chương 507: Âm Linh U Hà 3

Chương 508: Âm Linh U Hà 4

Chương 509: Âm Linh U Hà 5

Chương 510: Âm Linh U Hà 6

Chương 511: Âm Linh U Hà 7

Loading...