Đọc Truyện [Quyển 2][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc Linh - TruyenFun.Com

Đọc Truyện [Quyển 2][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc Linh

Tác giả: camtutiendo_

Đọc Truyện

[Tên sách] : Xuyên nhanh : Nam thần, bùng cháy đi! -
[Tác giả] : Mặc Linh

-Thể loại : Ngôn tình, xuyên không, hài hước, hệ thống, sảng văn, cổ đại, hiện đại, mạt thế, khoa học viễn tưởng, HE,....vân vân và mây mây

-Số chương: truyện chưa hoàn~

•Team edit: Cẩm Tú Tiền Đồ Team
(https://m.facebook.com/camtutiendo/ )
****KHÔNG reup, repost truyện edit của Team trên bất cứ trang web khác. Cảm ơn~

Link phần 1: https://www.wattpad.com/story/159007109
Link phần 2: https://www.wattpad.com/story/171554356
Link phần 3: https://www.wattpad.com/story/181017628
Link phần 4: https://www.wattpad.com/story/184220997

~~ Văn án: ~~

Sau khi vô cớ bị phán quyết tử vong, phiền não duy nhất của Sơ Tranh chính là ____ TIÊU TIỀN.

Từ khi bị ràng buộc với hệ thống này, eo không đau, chân không mỏi. Mà moá nó, ngay cả khi thở cô cũng không cần phải thở gấp nữa. Mỗi ngày đều phải tiêu tiền trong sự sợ hãi.

Hệ Thống: Tiểu Tỷ Tỷ, đừng có tuỳ tiện mở chế độ vô địch !(▼皿▼#)

Hệ Thống: Chúng ta cùng đặt ra một mục tiêu nho nhỏ đi!!!! Hãy tiêu hết 1 tỷ trước nào!!

Sơ Tranh: Phá của cái gì. Còn nữa, những tên nam nhân không thể hiểu nổi này là sao? Đừng cản ta! Ta phải đi chinh phục thế giới!

Tên nam nhân nào đó: ( nhanh chóng sửa tên ) Ta chính là thế giới.

#Tiểu tỷ tỷ!! Có tiền thật sự có thể làm mưa làm gió đó, tìm hiểu 1 chút điiiii#

Danh sách Chap

Chương 200 - Vương Gia Vạn Phúc (30)

Chương 201 - Vương Gia Vạn Phúc (31)

Chương 202 - Vương Gia Vạn Phúc (32)

Chương 203 - Vương Gia Vạn Phúc ( 33 - Hoàn)

Chương 204 - Vương Giả Trở Về (1)

Chương 205 - Vương Giả Trở Về (2)

Chương 206 - Vương Giả Trở Về (3)

Chương 207 - Vương Giả Trở Về (4)

Chương 208 - Vương Giả Trở Về (5)

Chương 209 - Vương Giả Trở Về (6)

Chương 210 - Vương Giả Trở Về (7)

Chương 211 - Vương Giả Trở Về (8)

Chương 212 - Vương Giả Trở Về (9)

Chương 213 - Vương Giả Trở Về (10)

Chương 214 - Vương Giả Trở Về (11)

Chương 215 - Vương Giả Trở Về (12)

Chương 216 - Vương Giả Trở Về (13)

Chương 217 - Vương Giả Trở Về(14)

Chương 218 - Vương Giả Trở Về (15)

Chương 219 - Vương Giả Trở Về (16)

Chương 220 - Vương Giả Trở Về (17)

Chương 221 - Vương Giả Trở Về (18)

Chương 222 - Vương Giả Trở Về (19)

Chương 223 - Vương Giả Trở Về (20)

Chương 224 - Vương Giả Trở Về (21)

Chương 225 - Vương Giả Trở Về (22)

Chương 226 - Vương Giả Trở Về (23)

Chương 227 - Vương Giả Trở Về (24)

Chương 228 - Vương Giả Trở Về (25)

Chương 229 - Vương Giả Trở Về (26)

Chương 230 - Vương Giả Trở Về (27)

Chương 231 - Vương Giả Trở Về (28)

Chương 232 - Vương Giả Trở Về (29)

Chương 233 - Vương Giả Trở Về (30)

Chương 234 - Vương Giả Trở Về (31)

Chương 235 - Vương Giả Trở Về (32)

Chương 236 - Vương Giả Trở Về (33)

Chương 237 - Vương Giả Trở Về (34)

Chương 238 - Vương Giả Trở Về (35)

Chương 239 - Vương Giả Trở Về (36 - Hoàn)

Chương 240 - Đừng Vội Tan Trường (1)*

Chương 241 - Đừng Vội Tan Trường (2)

Chương 242 - Đừng Vội Tan Trường (3)

Chương 243 - Đừng Vội Tan Trường (4)

Chương 244 - Đừng Vội Tan Trường (5)

Chương 245 - Đừng Vội Tan Trường (6)

Chương 246 - Đừng Vội Tan Trường (7)

Chương 247 - Đừng Vội Tan Trường (8)

Chương 248 - Đừng Vội Tan Trường (9)

Chương 249 - Đừng Vội Tan Trường (10)

Chương 250 - Đừng Vội Tan Trường (11)

Chương 251 - Đừng Vội Tan Trường (12)

Chương 252 - Đừng Vội Tan Trường (13)

Chương 253 - Đừng Vội Tan Trường (14)

Chương 254 - Đừng Vội Tan Trường (15)

Chương 255 - Đừng Vội Tan Trường (16)

Chương 256 - Đừng Vội Tan Trường (17)

Chương 257 - Đừng Vội Tan Trường (18)

Chương 258 - Đừng Vội Tan Trường (19)

Chương 259 - Đừng Vội Tan Trường (20)

Chương 260 - Đừng Vội Tan Trường (21)

Chương 261 - Đừng Vội Tan Trường (22)

Chương 262 - Đừng Vội Tan Trường (23)

Chương 263 - Đừng Vội Tan Trường (24)

Chương 264 - Đừng Vội Tan Trường (25)

Chương 265 - Đừng Vội Tan Trường (26)

Chương 266 - Đừng Vội Tan Trường (27)

Chương 267 - Đừng Vội Tan Trường (28)

Chương 268 - Đừng Vội Tan Trường (29)

Chương 269 - Đừng Vội Tan Trường (30)

Chương 270 - Đừng Vội Tan Trường (31)

Chương 271 - Đừng Vội Tan Trường (32)

Chương 272 - Đừng Vội Tan Trường (33)

Chương 273 - Đừng Vội Tan Trường (34)

Chương 274 - Đừng Vội Tan Trường (35)

Chương 275 - Đừng Vội Tan Học (36)

Chương 276 - Đừng Vội Tan Trường (37)

Chương 277 - Đừng Vội Tan Trường (38)

Chương 278 - Đừng Vội Tan Trường (39 - Hoàn)

Chương 279 - Quần Hạ Chi Thần* (1)

Chương 280 - Quần Hạ Chi Thần (2)

Chương 281 - Quần Hạ Chi Thần (3)

Chương 282 - Quần Hạ Chi Thần (4)

Chương 283 - Quần Hạ Chi Thần (5)

Chương 284 - Quần Hạ Chi Thần (6)

Chương 285 - Quần Hạ Chi Thần (7)

Chương 286 - Quần Hạ Chi Thần (8)

Chương 287 - Quần Hạ Chi Thần (9)

Chương 288 - Quần Hạ Chi Thần (10)

Chương 289 - Quần Hạ Chi Thần (11)

Chương 290 - Quần Hạ Chi Thần (12)

Chương 291 - Quần Hạ Chi Thần (13)

Chương 292 - Quần Hạ Chi Thần (14)

Chương 293 - Quần Hạ Chi Thần (15)

Chương 294 - Quần Hạ Chi Thần (16)

Chương 295 - Quần Hạ Chi Thần (17)

Chương 296 - Quần Hạ Chi Thần (18)

Chương 297 - Quần Hạ Chi Thần (19)

Chương 298 - Quần Hạ Chi Thần (20)

Chương 299 - Quần Hạ Chi Thần (21)

Chương 300 - Quần Hạ Chi Thần (22)

Chương 301 - Quần Hạ Chi Thần (23)

Chương 302 - Quần Hạ Chi Thần (24)

Chương 303 - Quần Hạ Chi Thần (25)

Chương 304 - Quần Hạ Chi Thần (26)

Chương 305 - Quần Hạ Chi Thần (27)

Chương 306 - Quần Hạ Chi Thần (28)

Chương 307 - Quần Hạ Chi Thần (29)

Chương 308 - Quần Hạ Chi Thần (30)

Chương 309 - Quần Hạ Chi Thần (31)

Chương 310 - Quần Hạ Chi Thần (32)

Chương 311 - Quần Hạ Chi Thần (33)

Chương 312 - Quần Hạ Chi Thần (34)

Chương 313 - Quần Hạ Chi Thần (35)

Chương 314 - Quần Hạ Chi Thần (36)

Chương 315 - Quần Hạ Chi Thần (37)

Chương 316 - Quần Hạ Chi Thần (38)

Chương 317 - Quần Hạ Chi Thần (39)

Chương 318 - Quần Hạ Chi Thần (40)

Chương 319 - Quần Hạ Chi Thần (41)

Chương 320 - Quần Hạ Chi Thần (42)

Chương 321 - Ngoại Truyện Diêu Dạ (43)

Chương 322 - Ngoại truyện Diêu Dạ (44)

Chương 323 - Ngoại Truyện Diêu Dạ (45 - Hoàn)

Chương 324 - Vinh Quang Sau Cuối (1)

Chương 325 - Vinh Quang Sau Cuối (2)

Chương 326 - Vinh Quang Sau Cuối (3)

Chương 327 - Vinh Quang Sau Cuối (4)

Chương 328 - Vinh Quang Sau Cuối (5)

Chương 329 - Vinh Quang Sau Cuối (6)

Chương 330 - Vinh Quang Sau Cuối (7)

Chương 331 - Vinh Quang Sau Cuối (8)

Chương 332 - Vinh Quang Sau Cuối (9)

Chương 333 - Vinh Quang Sau Cuối (10)

Chương 334 - Vinh Quang Sau Cuối (11)

Chương 335 - Vinh Quang Sau Cuối (12)

Chương 336 - Vinh Quang Sau Cuối (13)

Chương 337 - Vinh Quang Sau Cuối (14)

Chương 338 - Vinh Quang Sau Cuối (15)

Chương 339 - Vinh Quang Sau Cuối (16)

Chương 340 - Vinh Quang Sau Cuối (17)

Chương 341 - Vinh Quang Sau Cuối (18)

Chương 342 - Vinh Quang Sau Cuối (19)

Chương 343 - Vinh Quang Sau Cuối (20)

Chương 344 - Vinh Quang Sau Cuối (21)

Chương 345 - Vinh Quang Sau Cuối (22)

Chương 346 - Vinh Quang Sau Cuối (23)

Chương 347 - Vinh Quang Sau Cuối (24)

Chương 348 - Vinh Quang Sau Cuối (25)

Chương 349 - Vinh Quang Sau Cuối (26)

Chương 350 - Vinh Quang Sau Cuối (27)

Chương 351 - Vinh Quang Sau Cuối (28)

Chương 352 - Vinh Quang Sau Cuối (29)

Chương 353 - Vinh Quang Sau Cuối (30)

Chương 354 - Vinh Quang Sau Cuối (31)

Chương 355 - Vinh Quang Sau Cuối (32)

Chương 356 - Vinh Quang Sau Cuối (33)

Chương 357 - Vinh Quang Sau Cuối (34)

Chương 358 - Vinh Quang Sau Cuối (35 - Hoàn)

Chương 359 - Phúc Bảo Trời Giáng (1)

Chương 360 - Phúc Bảo Trời Giáng (2)

Chương 361 - Phúc Bảo Trời Giáng (3)

Chương 362 - Phúc Bảo Trời Giáng (4)

Chương 363 - Phúc Bảo Trời Giáng (5)

Chương 364 - Phúc Bảo Trời Giáng (6)

Chương 365 - Phúc Bảo Trời Giáng (7)

Chương 366 - Phúc Bảo Trời Giáng (8)

Chương 367 - Phúc Bảo Trời Giáng (9)

Chương 368 - Phúc Bảo Trời Giáng (10)

Chương 369 - Phúc Bảo Trời Giáng (11)

Chương 370 - Phúc Bảo Trời Giáng (12)

Chương 371 - Phúc Bảo Trời Giáng (13)

Chương 372 - Phúc Bảo Trời Giáng (14)

Chương 373 - Phúc Bảo Trời Giáng (15)

Chương 374 - Phúc Bảo Trời Giáng (16)

Chương 375 - Phúc Bảo Trời Giáng (17)

Chương 376 - Phúc Bảo Trời Giáng (18)

Chương 378 - Phúc Bảo Trời Giáng (19)

Chương 378 - Phúc Bảo Trời Giáng (20)

Chương 379 - Phúc Bảo Trời Giáng (21)

Chương 380 - Phúc Bảo Trời Giáng (22)

Chương 381 - Phúc Bảo Trời Giáng (23)

Chương 382 - Phúc Bảo Trời Giáng (24)

Chương 383 - Phúc Bảo Trời Giáng (25)

Chương 384 - Phúc Bảo Trời Giáng (26)

Chương 385 - Phúc Bảo Trời Giáng (27)

Chương 386 - Phúc Bảo Trời Giáng (28)

Chương 387 - Phúc Bảo Trời Giáng (29)

Chương 388 - Phúc Bảo Trời Giáng (30)

Chương 389 - Phúc Bảo Trời Giáng (31)

Chương 390 - Phúc Bảo Trời Giáng (32)

Chương 391 - Phúc Bảo Trời Giáng (33)

Chương 392 - Phúc Bảo Trời Giáng (34)

Chương 393 - Phúc Bảo Trời Giáng (35)

Chương 394 - Phúc Bảo Trời Giáng (36)

Chương 395 - Phúc Bảo Trời Giáng (37)

Chương 396 - Phúc Bảo Trời Giáng (38)

Chương 397 - Phúc Bảo Trời Giáng (39 - Hoàn)

Chương 398 - Vô Thượng Tiên Đồ (1)

Chương 399 - Vô Thượng Tiên Đồ (2)