Đọc Truyện [ Quyển 05 ] Hệ Thống Xuyên Nhanh: Boss Phản Diện Đột Kích! - Mặc Linh. - TruyenFun.Com

Đọc Truyện [ Quyển 05 ] Hệ Thống Xuyên Nhanh: Boss Phản Diện Đột Kích! - Mặc Linh.

Tác giả: Veechimteee

Đọc Truyện

Tên: Hệ Thống Xuyên Nhanh: Boss Phản Diện Đột Kích! / 快穿系统:反派BOSS来袭!
Tác Giả: Mặc Linh / 墨泠.
Thể Loại: Nữ Phụ, Xuyên Nhanh, Xuyên Sách, Cổ Đại, Dị Giới, GIải Trí, Hiện Đại, Sủng, Ngôn Tình, Học Đường, Ma Cà Rồng, Mạt Thế, Hệ Thống, ...
Số Chương: Đang Cập Nhật...
Tình Trạng: Tiếp Diễn..
Văn Án:

Khi boss trùm biến thành người phụ nữ điên dại, các nhân vật chính xuyên không cùng với trọng sinh đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?

Một phó bản cực kỳ khó đã mở ra.

Nhân vật chính trọng sinh: Hãy để ta chết đi, ta không muốn sống lại!

Nhân vật chính xuyên không: Ta muốn về, ta không cần xuyên đến nơi này!

Nhân vật chính của tiểu thuyết xuyên qua: Địa ngục kiểu mẫu là đây à? nhân vật phản diện lại có thể thăng thiên, đá kê chân? Đạo diễn, ta nghi ngờ mình đã cầm nhầm kịch bản.

Nhân vật ác: Lão tử không làm nữa!

Minh Thù: Tiếp theo.

Nam: Thí chủ tu tiên sao? Nên tìm hiểu bảy mươi hai tư thế tu tiên chứ nhỉ?

Minh Thù:... Cút!

• Truyện này khác truyện: Boss Là Nữ Phụ của Mặc Linh. Mong các nàng ủng hộ bộ truyện khác này của Mặc Tỷ ♥♥

♥ • [ Quyển 01 ] Hệ Thống Xuyên Nhanh: Boss Phản Diện Đột Kích! - Mặc Linh • ♥
♥ • [ Quyển 02 ] Hệ Thống Xuyên Nhanh: Boss Phản Diện Đột Kích! - Mặc Linh • ♥
♥ • [ Quyển 03 ] Hệ Thống Xuyên Nhanh: Boss Phản Diện Đột Kích! - Mặc Linh • ♥
♥ • [ Quyển 04 ] Hệ Thống Xuyên Nhanh: Boss Phản Diện Đột Kích! - Mặc Linh • ♥

Wall của ta -> Tác Phẩm để đọc các quyển trước.

Danh sách Chap

Chương 801: Chuyến săn hừng đông (17).

Chương 802: Chuyến săn hừng đông (18).

Chương 803: Chuyến săn hừng đông (19).

Chương 804: Chuyến săn hừng đông (20).

Chương 805: Chuyến săn hừng đông (21).

Chương 806: Chuyến săn hừng đông (22).

Chương 807: Chuyến săn hừng đông (23).

Chương 808: Chuyến săn hừng đông (24).

Chương 809: Chuyến săn hừng đông (25).

Chương 810: Chuyến săn hừng đông (26).

Chương 811: Chuyến săn hừng đông (27).

Chương 812: Chuyến săn hừng đông (28).

Chương 813: Chuyến săn hừng đông (29).

Chương 814: Chuyến săn hừng đông (30).

Chương 815: Chuyến săn hừng đông (31).

Chương 816: Chuyến săn hừng đông (32).

Chương 817: Chuyến săn hừng đông (33).

Chương 818: Chuyến săn hừng đông (34).

Chương 819: Chuyến săn hừng đông (35).

Chương 820: Chuyến săn hừng đông (36).

Chương 821: Chuyến săn hừng đông (37).

Chương 822: Chuyến săn hừng đông (Hoàn).

- Kỷ Nguyên Tinh Hệ (1) -

- Kỷ Nguyên Tinh Hệ (2) -

- Kỷ Nguyên Tinh Hệ (3) -

- Kiếm Phá Thương Khung (1) -

- Kiếm Phá Thương Khung (2) -

- Kiếm Phá Thương Khung (3) -

[REVIEW] - Thập Kỷ Chín Mươi -

[ Thông Báo]

- Thập Kỷ Chín Mươi (1) -

- Thập Kỷ Chín Mươi (2) -

- Thập Kỷ Chín Mươi (3) -

- Thập Kỷ Chín Mươi (3) -

- Thập Kỷ Chín Mươi (4) -

- [Phiên Ngoại] Thập Kỷ Chín Mươi -

- Thần Thám Thấy Quỷ (1) -

- Thần Thám Thấy Quỷ (2) -

- Thần Thám Thấy Quỷ (3) -

- Minh Chủ Chỉ Giáo (1) -

- Minh Chủ Chỉ Giáo (2) -

Pr Truyện Mới!!!

- Đại Thần Kiêm Chức (1) -

- Đại Thần Kiêm Chức (2) -

- Đại Thần Kiêm Chức (3) -

- Úy Nhiên Hồi Phong (1) -

- Úy Nhiên Hồi Phong (2) -

- Uý Nhiên Hồi Phong (3) -

- Thủ Lĩnh Tại Thượng (1) -

- Thủ Lĩnh Tại Thượng (2) -

- Thủ Lĩnh Tại Thượng (3) -

- Thủ Lĩnh Tại Thượng (4) -

- Tường Vi Cấm Khúc (1) -

- Tường Vi Cấm Khúc (2) -

- Tường Vy Cấm Khúc (3) -

- Lão Bản Không Hẹn (1) -

- Lão Bản Không Hẹn (2) -

- Lão Bản Không Hẹn (3) -

- Gian Hùng Giữa Đường (1) -

- Gian Hùng Giữa Đường (2) -

- Gian Hùng Giữa Đường (3) -

- Gian Hùng Giữa Đường (4) -

- Gian Hùng Giữa Đường (5) -

- Gian Hùng Giữa Đường (6) -

- Đại Hùng Giữa Đường (7) -

Chương 1202: Đại Hùng Giữa Đường (32).

[Drop]