Đọc Truyện [ Quyển 01 ] Hệ Thống Xuyên Nhanh: Boss Phản Diện Đột Kích! - Mặc Linh. - TruyenFun.Com

Đọc Truyện [ Quyển 01 ] Hệ Thống Xuyên Nhanh: Boss Phản Diện Đột Kích! - Mặc Linh.

Tác giả: Veechimteee

Đọc Truyện

Tên: Hệ Thống Xuyên Nhanh: Boss Phản Diện Đột Kích! / 快穿系统:反派BOSS来袭!
Tác Giả: Mặc Linh / 墨泠.
Thể Loại: Nữ Phụ, Xuyên Nhanh, Xuyên Sách, Cổ Đại, Dị Giới, GIải Trí, Hiện Đại, Sủng, Ngôn Tình, Học Đường, Ma Cà Rồng, Mạt Thế, Hệ Thống, ...
Số Chương: Đang Cập Nhật...
Tình Trạng: Tiếp Diễn..
Văn Án:

Khi boss trùm biến thành người phụ nữ điên dại, các nhân vật chính xuyên không cùng với trọng sinh đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?

Một phó bản cực kỳ khó đã mở ra.

Nhân vật chính trọng sinh: Hãy để ta chết đi, ta không muốn sống lại!

Nhân vật chính xuyên không: Ta muốn về, ta không cần xuyên đến nơi này!

Nhân vật chính của tiểu thuyết xuyên qua: Địa ngục kiểu mẫu là đây à? nhân vật phản diện lại có thể thăng thiên, đá kê chân? Đạo diễn, ta nghi ngờ mình đã cầm nhầm kịch bản.

Nhân vật ác: Lão tử không làm nữa!

Minh Thù: Tiếp theo.

Nam: Thí chủ tu tiên sao? Nên tìm hiểu bảy mươi hai tư thế tu tiên chứ nhỉ?

Minh Thù:... Cút!

• Truyện này khác truyện: Boss Là Nữ Phụ của Mặc Linh. Mong các nàng ủng hộ bộ truyện khác này của Mặc Tỷ ♥♥

♥ • [ Quyển 02 ] Hệ Thống Xuyên Nhanh: Boss Phản Diện Đột Kích! - Mặc Linh • ♥
♥ • [ Quyển 03 ] Hệ Thống Xuyên Nhanh: Boss Phản Diện Đột Kích! - Mặc Linh • ♥

Wall của ta -> Tác Phẩm để đọc tiếp.

Danh sách Chap

Phần I: Chương 1: Nữ Hoàng Thị Phi (1).

Chương 2: Nữ Hoàng Thị Phi (2).

Chương 3: Nữ Hoàng Thị Phi (3).

Chương 4: Nữ Hoàng Thị Phi (4).

Chương 5: Nữ Hoàng Thị Phi (5).

Chương 6: Nữ Hoàng Thị Phi (6).

Chương 7: Nữ Hoàng Thị Phi (7).

Chương 8: Nữ Hoàng Thị Phi (8).

Chương 9: Nữ Hoàng Thị Phi (9).

Chương 10: Nữ Hoàng Thị Phi (10).

Chương 11: Nữ Hoàng Thị Phi (11).

Chương 12: Nữ Hoàng Thị Phi (12).

Chương 13: Nữ Hoàng Thị Phi (13).

Chương 14: Nữ Hoàng Thị Phi (14).

Chương 15: Nữ Hoàng Thị Phi (15).

Chương 16: Nữ Hoàng Thị Phi (16).

Chương 17: Nữ Hoàng Thị Phi (17).

Chương 18: Nữ Hoàng Thị Phi (18).

Chương 19: Nữ Hoàng Thị Phi (19).

Chương 20: Nữ Hoàng Thị Phi (20).

Chương 21: Nữ Hoàng Thị Phi (21).

Chương 22: Nữ Hoàng Thị Phi (22).

Chương 23: Nữ Hoàng Thị Phi (Hoàn).

Phần II: Chương 24: Đồng Minh Học Sinh Cá Biệt (1).

Chương 25: Đồng Minh Học Sinh Cá Biệt (2).

Chương 26: Đồng Minh Học Sinh Cá Biệt (3).

Chương 27: Đồng Minh Học Sinh Cá Biệt (4).

Chương 28: Đồng Minh Học Sinh Cá Biệt (5).

Chương 29: Đồng Minh Học Sinh Cá Biệt (6).

Chương 30: Đồng Minh Học Sinh Cá Biệt (7).

Chương 31: Đồng Minh Học Sinh Cá Biệt (8).

Chương 32: Đồng Minh Học Sinh Cá Biệt (9).

Chương 33: Đồng Minh Học Sinh Cá Biệt (10).

Chương 34: Đồng Minh Học Sinh Cá Biệt (11).

Chương 35: Đồng Minh Học Sinh Cá Biệt (12).

Chương 36: Đồng Minh Học Sinh Cá Biệt (13).

Chương 37: Đồng Minh Học Sinh Cá Biệt (14).

Chương 38: Đồng Minh Học Sinh Cá Biệt (15).

Chương 39: Đồng Minh Học Sinh Cá Biệt (16).

Chương 40: Đồng Minh Học Sinh Cá Biệt (17).

Chương 41: Đồng Minh Học Sinh Cá Biệt (18).

Chương 42: Đồng Minh Học Sinh Cá Biệt (19).

Chương 43: Đồng Minh Học Sinh Cá Biệt (20).

Chương 44: Đồng Minh Học Sinh Cá Biệt (21).

Chương 45: Đồng Minh Học Sinh Cá Biệt (22).

Chương 46: Đồng Minh Học Sinh Cá Biệt (23).

Chương 47: Đồng Minh Học Sinh Cá Biệt (24).

Chương 48: Đồng Minh Học Sinh Cá Biệt (25).

Chương 49: Đồng Minh Học Sinh Cá Biệt (26).

Chương 50: Đồng Minh Học Sinh Cá Biệt (27).

Chương 51: Đồng Minh Học Sinh Cá Biệt (28).

Chương 52: Đồng Minh Học Sinh Cá Biệt (29).

Chương 53: Đồng Minh Học Sinh Cá Biệt (Hoàn).

Phần III: Chương 54: Thần Y Khuynh Thành (1).

Chương 55: Thần Y Khuynh Thành (2).

Chương 56: Thần Y Khuynh Thành (3).

Chương 57: Thần Y Khuynh Thành (4).

Chương 58: Thần Y Khuynh Thành (5).

Chương 59: Thần Y Khuynh Thành (6).

Chương 60: Thần Y Khuynh Thành (7).

Chương 61: Thần Y Khuynh Thành (8).

Chương 62: Thần Y Khuynh Thành (9).

Chương 63: Thần Y Khuynh Thành (10).

Chương 64: Thần Y Khuynh Thành (11).

Chương 65: Thần Y Khuynh Thành (12).

Chương 66: Thần Y Khuynh Thành (13).

Chương 67: Thần Y Khuynh Thành (14).

Chương 68: Thần Y Khuynh Thành (15).

Chương 69: Thần Y Khuynh Thành (16).

Chương 70: Thần Y Khuynh Thành (17).

Chương 71: Thần Y Khuynh Thành (18).

Chương 72: Thần Y Khuynh Thành (19).

Chương 73: Thần Y Khuynh Thành (20).

Chương 74: Thần Y Khuynh Thành (21).

Chương 75: Thần Y Khuynh Thành (22).

Chương 76: Thần Y Khuynh Thành (23).

Chương 77: Thần Y Khuynh Thành (24).

Chương 78: Thần Y Khuynh Thành (25).

Chương 79: Thần Y Khuynh Thành (26).

Chương 80: Thần Y Khuynh Thành (27).

Chương 81: Thần Y Khuynh Thành (28).

Chương 82: Thần Y Khuynh Thành (29).

Chương 83: Thần Y Khuynh Thành (30).

Chương 84: Thần Y Khuynh Thành (31).

Chương 85: Thần Y Khuynh Thành (32).

Chương 86: Thần Y Khuynh Thành (33).

Chương 87: Thần Y Khuynh Thành (34).

Chương 88: Thần Y Khuynh Thành (35).

Chương 89: Thần Y Khuynh Thành (36).

Chương 90: Thần Y Khuynh Thành (37).

Chương 91: Thần Y Khuynh Thành (38).

Chương 92: Thần Y Khuynh Thành (39).

Chương 93: Thần Y Khuynh Thành (40).

Chương 94: Thần Y Khuynh Thành (Hoàn).

Phần IV: Chương 95: Công Chúa Trấn Quốc (1).

Chương 96: Công Chúa Trấn Quốc (2).

Chương 97: Công Chúa Trấn Quốc (3).

Chương 98: Công Chúa Trấn Quốc (4).

Chương 99: Công Chúa Trấn Quốc (5).

Chương 100: Công Chúa Trấn Quốc (6).

Chương 101: Công Chúa Trấn Quốc (7).

Chương 102: Công Chúa Trấn Quốc (8).

Chương 103: Công Chúa Trấn Quốc (9).

Chương 104: Công Chúa Trấn Quốc (10).

Chương 105: Công Chúa Trấn Quốc (11).

Chương 106: Công Chúa Trấn Quốc (12).

Chương 107: Công Chúa Trấn Quốc (13).

Chương 108: Công Chúa Trấn Quốc (14).

Chương 109: Công Chúa Trấn Quốc (15).

Chương 110: Công Chúa Trấn Quốc (16).

Chương 111: Công Chúa Trấn Quốc (17).

Chương 112: Công Chúa Trấn Quốc (18).

Chương 113: Công Chúa Trấn Quốc (19).

Chương 114: Công Chúa Trấn Quốc (20).

Chương 115: Công Chúa Trấn Quốc (21).

Chương 116: Công Chúa Trấn Quốc (22).

Chương 117: Công Chúa Trấn Quốc (23).

Chương 118: Công Chúa Trấn Quốc (24).

Chương 119: Công Chúa Trấn Quốc (25).

Chương 120: Công Chúa Trấn Quốc (26).

Chương 121: Công Chúa Trấn Quốc (27).

Chương 122: Công Chúa Trấn Quốc (28).

Chương 123: Công Chúa Trấn Quốc (29).

Chương 124: Công Chúa Trấn Quốc (30).

Chương 125: Công Chúa Trấn Quốc (31).

Chương 126: Công Chúa Trấn Quốc (32).

Chương 127: Công Chúa Trấn Quốc (33).

Chương 128: Công Chúa Trấn Quốc (34).

Chương 129: Công Chúa Trấn Quốc (35).

Chương 130: Công Chúa Trấn Quốc (36).

Chương 131: Công Chúa Trấn Quốc (Hoàn).

Phần V: Chương 132: Bút Ký Zombie (1).

Chương 133: Bút Ký Zombie (2).

Chương 134: Bút Ký Zombie (3).

Chương 135: Bút Ký Zombie (4).

Chương 136: Bút Ký Zombie (5).

Chương 137: Bút Ký Zombie (6).

Chương 138: Bút Ký Zombie (7).

Chương 139: Bút Ký Zombie (8).

Chương 140: Bút Ký Zombie (9).

Chương 141: Bút Ký Zombie (10).

Chương 142: Bút Ký Zombie (11).

Chương 143: Bút Ký Zombie (12).

Chương 144: Bút Ký Zombie (13).

Chương 145: Bút Ký Zombie (14).

Chương 146: Bút Ký Zombie (15).

Chương 147: Bút Ký Zombie (16).

Chương 148: Bút Ký Zombie (17).

Chương 149: Bút Ký Zombie (18).

Chương 150: Bút Ký Zombie (19).

Chương 151: Bút Ký Zombie (20).

Chương 152: Bút Ký Zombie (21).

Chương 153: Bút Ký Zombie (22).

Chương 154: Bút Ký Zombie (23).

Chương 155: Bút Ký Zombie (24).

Chương 156: Bút Ký Zombie (25).

Chương 157: Bút Ký Zombie (26).

Chương 158: Bút Ký Zombie (27).

Chương 159: Bút Ký Zombie (28).

Chương 160: Bút Ký Zombie (29).

Chương 161: Bút Ký Zombie (30).

Chương 162: Bút Ký Zombie (31).

Chương 163: Bút Ký Zombie (32).

Chương 164: Bút Ký Zombie (33).

Chương 165: Bút Ký Zombie (34).

Chương 166: Bút Ký Zombie (35).

Chương 167: Bút Ký Zombie (Hoàn).

Phần VI: Chương 168: Cầu Cưới Thiên Kim (1).

Chương 169: Cầu Cưới Thiên Kim (2).

Chương 170: Cầu Cưới Thiên Kim (3).

Chương 171: Cầu Cưới Thiên Kim (4).

Chương 172: Cầu Cưới Thiên Kim (5).

Chương 173: Cầu Cưới Thiên Kim (6).

Chương 174: Cầu Cưới Thiên Kim (7).

Chương 175: Cầu Cưới Thiên Kim (8).

Chương 176: Cầu Cưới Thiên Kim (9).

Chương 177: Cầu Cưới Thiên Kim (10).

Chương 178: Cầu Cưới Thiên Kim (11).

Chương 179: Cầu Cưới Thiên Kim (12).

Chương 180: Cầu Cưới Thiên Kim (13).

Chương 181: Cầu Cưới Thiên Kim (14).

Chương 182: Cầu Cưới Thiên Kim (15).

Chương 183: Cầu Cưới Thiên Kim (16).

Chương 184: Cầu Cưới Thiên Kim (17).

Chương 185: Cầu Cưới Thiên Kim (18).

Chương 186: Cầu Cưới Thiên Kim (19).

Chương 187: Cầu Cưới Thiên Kim (20).

Chương 188: Cầu Cưới Thiên Kim (21).

Chương 189: Cầu Cưới Thiên Kim (22).

Chương 190: Cầu Cưới Thiên Kim (23).

Chương 191: Cầu Cưới Thiên Kim (24).

Chương 192: Cầu Cưới Thiên Kim (25).

Chương 193: Cầu Cưới Thiên Kim (26).

Chương 194: Cầu Cưới Thiên Kim (27).

Chương 195: Cầu Cưới Thiên Kim (28).

Chương 196: Cầu Cưới Thiên Kim (29).

Chương 197: Cầu Cưới Thiên Kim (30).

Chương 198: Cầu Cưới Thiên Kim (31).

Chương 199: Cầu Cưới Thiên Kim (32).

Chương 200: Cầu Cưới Thiên Kim (Hoàn).