Đọc Truyện Quan Tình Trai - Thanh Khâu - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Quan Tình Trai - Thanh Khâu

Tác giả: MacPhuNhuLai

Đọc Truyện

Quan tình trai (Thập mộng quan tình) - Thanh Khâu

观情斋 (作者:青丘)

Trans + Editor: Tiểu Tam

Thể loại: linh dị thần quái, cổ phong, khủng bố, 1×1

Độ dài: 25 chương + 1 kết (93 chương nhỏ)

Tình trạng: onging.

Warning: Cảnh báo cho các bạn không quen đọc cổ trang là câu tứ trong đây khá khó hiểu đấy nhá.

Danh sách Chap

Văn Án

(Nhân diện miêu) Mèo mặt người -1

(Nhân diện miêu) Mèo mặt người -2

(Chiến hồn) Linh hồn chiến sĩ -1

(Chiến hồn) Linh hồn chiến sĩ -2

(Ô nha chi mê) Câu đố của quạ đen -1

(Ô nha chi mê) Câu đố của quạ đen -2

(Ô nha chi mê) Câu đố của quạ đen -3

(Hạch đào ký) Chuyện kể về quả hạch đạo -1

(Hạch đào ký) Chuyện kể về quả hạch đào -2

(Hạch đào ký) Chuyện kể về quả hạch đào -3

Âm dương ngư -1

Âm dương ngư -2

Âm dương ngư -3

Quỷ mẫu tử -1

Quỷ mẫu tử -2

Quỷ mẫu tử -3

(Thấu sinh miếu) Ngôi miếu đánh cắp sinh mệnh -1

(Thấu sinh miếu) Ngôi miếu đánh cắp sinh mệnh -2

(Thấu sinh miếu) Ngôi miếu đánh cắp sinh mệnh -3

(Dịch gián) Giải cờ can gián -1

(Dịch gián) Giải cờ can gián -2

(Dịch gián) Giải cờ can gián -3

(Hoàng tuyền đăng) Đèn âm phủ -1

(Hoàng tuyền đăng) Đèn âm phủ -2

(Hoàng tuyền đăng) Đèn âm phủ -3

(Tê Phượng) Phượng Hoàng đậu -1

(Tê Phượng) Phượng Hoàng đậu -2

(Tê Phượng) Phượng Hoàng đậu -3

Khách điếm Bạch Sa -1

Khách điếm Bạch Sa -2

Khách điếm Bạch Sa -3

Khách điếm Bạch Sa -4

Án không đầu -1

Án không đầu -2

Án không đầu -3

Án không đầu -4

(Phong tuyết dạ quy nhân) Người về trong đêm gió tuyết -1

Phong tuyết dạ quy nhân (Người về trong đêm gió tuyết) -2

Phong tuyết dạ quy nhân (Người về trong đêm gió tuyết) -3

Phong tuyết dạ quy nhân (Người về trong đêm gió tuyết) -4

Hồi hồn ký -1

Hồi hồn ký -2

Hồi hồn ký -3

Hồi hồn ký -4

(Ngẫu yểm) Chú rối -1

(Ngẫu yểm) Chú rối -2

(Ngẫu yểm) Chú rối -3

(Ngẫu yểm) Chú rối -4

(Ngẫu yểm) Chú rối -5

(Liễu tình chi âm) Tiếng lòng cây liễu -1

Liễu tình chi âm (Tiếng lòng cây liễu) -2

Liễu tình chi âm (Tiếng lòng cây liễu) -3

Liễu tình chi âm (Tiếng lòng cây liễu) -4

Loading...