Đọc Truyện Q2: Rắn Rết Thứ Nữ [ Edit ] Tác Giả: Cố Nam Yên - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Q2: Rắn Rết Thứ Nữ [ Edit ] Tác Giả: Cố Nam Yên

Tác giả: khuynhvu1892

Đọc Truyện

Từ chương 137 trở đi!

Danh sách Chap

Chương 137: Kỹ kinh tứ tòa *

Chương 138: Đàm hôn luận gả

Chương 139: Ruộng nước đế đô

Chương 140: Đáp ứng không xuể

Chương 141: Chờ ngươi vào bẫy

Chương 142: Chúng nữ Ngũ gia

Chương 143: Xôn xao dư luận

Chương 144: Sẽ không lấy ngươi

Chương 145: Xung quan giận dữ

Chương 146: Gió nổi mây phun

Chương 147: Sương mù dày đặc

Chương 148: Đêm thăm A Tam

Chương 149: Có động thiên khác

Chương 150: Tâm tư của hắn

Chương 151: Hoa trong gương trăng trong nước

Chương 152: Nhân quả tuần hoàn

Chương 153: Sinh tử chi cổ

Chương 154: Tứ bề báo hiệu bất ổn

Chương 155: Mê hoặc giang sơn

Chương 156: Hai quân giao chiến

Chương 157: Đại hỏa liên thành

Chương 158: Vạn dặm chém giết

Chương 159: Đả thảo kinh xà

Chương 160: Bắt đầu đoạt thành

Chương 161: Bắc Bắc vào cung

Chương 162: Đại điển đăng cơ

Chương 163: Phong vân biến ảo

Chương 164: Đại điển kinh biến

Chương 165: Mộng đẹp hóa thành hư không

Chương 166: Gãi đúng chỗ ngứa

Chương 167: Lao tới biên cương

Chương 168: Sắc bén giao phong

Chương 169: Đầu độc giếng sâu

Chương 170: Kế cao một bậc

Chương 171

Chương 172: Lại đào hố

Chương 173: Quyết chiến bình minh

Chương 174: Cái chết của Lưu Ly

Chương 175: Âm hồn bất tán

Chương 176: Trở lại đế đô

Chương 177

Chương 178: Thành ý của hắn

Chương 179: Nàng muốn rời khỏi

Chương 180: Mạnh mẽ chiếm đoạt

Chương 181: Sau hoan ái

Chương 182: Tâm tư của hắn

Chương 183

Chương 184: Cổ có giải dược

Chương 185: Khuynh tẫn nhu tình

Chương 186: Cổ trùng được giải

Chương 187: Thống khổ hủy dung

Chương 188: Thanh Quốc tử

Chương 189: Thử chút thân thủ

Chương 190: Chút tài mọn

Chương 191

Chương 192: Liên tục thất bại

Chương 193: Đủ kiểu tính kế

Chương 194: Liên tiếp thất bại

Chương 195: Vừa làm vừa yêu

Chương 196: Nghe nhìn lẫn lộn

Loading...