Đọc Truyện POISONIC - TruyenFun.Com

Đọc Truyện POISONIC

Tác giả: proserpina92

Đọc Truyện

http://poisonic.wordpress.com

Danh sách Chap

Bề tôi dưới váy 1_Gian tình tiến hành khi (HĐ, NP,LL)

Bề tôi dưới váy 2- end_Gian tình tiến hành khi (HĐ, NP,LL)

Các nam nhân của lão bà 1 (HĐ, NP)

Các nam nhân của lão bà 2- end (HĐ, NP)

Cuộc đời ai chẳng đa tình - end (HĐ, NP, CBCC, SS)

Loạn tâm sí tình - end (HĐ, NP, LL)

Thiên Nhã nhóm người yêu - ongoing (HĐ, NP, SS)

Trí khương -end (HĐ, NP, TXVT)

Viễn cổ khuyên xoa - end (XK, NT, SS)

Vô tâm sắc dục 1 (XK, NP, SS)

Vô tâm sắc dục 2 - end (XK, NP, SS)

Sư thúc ai ai cũng cuồng dã 1 (XK, NP, GH, Sư đồ luyến )

Sư thúc ai ai cũng cuồng dã 2 (XK, NP, GH, Sư đồ luyến )

Sư thúc ai ai cũng cuồng dã 3 (XK, NP, GH, Sư đồ luyến )

Sư thúc ai ai cũng cuồng dã 4 (XK, NP, GH, Sư đồ luyến )

Sư thúc ai ai cũng cuồng dã 5 - end (XK, NP, GH, Sư đồ luyến )

Song diện y nhân 1 (HĐ, NP, LL)

Song diện y nhân 2 (HĐ, NP, LL)

Song diện y nhân 3 - end (HĐ, NP, LL)

Hắc dục - end (HĐ, NP, SS)

Cười xem nàng vô vọng giãy dụa - end (HĐ, NP, Incest)

Đứt cánh - end (HĐ, NP, S)

Thú nhân lão công của ta 1 (XK, NTDT, Nhân thú, SS)

Thú nhân lão công của ta 2 - end (XK, NTDT, Nhân thú, SS)

Rất thuần rất nhiệt liệt 1(HĐ, 1vs1, SS, SM nhẹ)

Rất thuần rất nhiệt liệt 2 - end (HĐ, 1vs1, SS, SM nhẹ)

Đại bài thục nữ 1(NP, Phản XK, HĐ, Nữ cường, YY)

Đại bài thục nữ 2 - end (NP, Phản XK, HĐ, Nữ cường, YY)

Đương đầu với bát đại thái tử 1 (NP, XK, nữ cường, YY)

Đương đầu với bát đại thái tử 3 - end (NP, XK, nữ cường, YY)

Đương đầu với bát đại thái tử 2 (NP, XK, nữ cường, YY)

Hoặc tình Medusa 1 (NP, XK, Nhân thú, SS, Dị giới)

Hoặc tình Medusa 2 (NP, XK, Nhân thú, SS, Dị giới)

Hoặc tình Medusa 3 - end (NP, XK, Nhân thú, SS, Dị giới)

Thang Gia Lệ 1 (NP, HĐ, SS, SM)

Thang Gia Lệ 2 - end (NP, HĐ, SS, SM)

Món khai vị ngọt (NP, HĐ, SS)

Dục vọng nữ thần 1 (NP, SS, Dị giới, Nhân thú)

Dục vọng nữ thần 2 - end (NP, SS, Dị giới, Nhân thú)

Ta muốn sống a end (NP, SS, HĐ, Incest)

Dẫn sói vào nhà 1 (NP, HĐ, SS)

Dẫn sói vào nhà 2 - end (NP, HĐ, SS)

Búp bê hư hỏng 1 (NP, Incest, HĐ)

Búp bê hư hỏng 2 (NP, Incest, HĐ)

Hôn hôn dục túy end (NP, HĐ, SS, Incest)

Chiến luyến tuyết end (1vs1, XK, SS)

Giản Khiết cùng ba tiện khách 1 (HĐ, NP, SS)

Giản Khiết cùng ba tiện khách 2 - end (HĐ, NP, SS)

Kiều thê dưỡng thành end (CĐ, Giả Incest, SS, 1vs1)

Thần chi dục end (CĐ, SS, SM, 1vs1)

Thối nát trò chơi end (HĐ, NP, Giả Incest, SS)

Cô bé bán diêm 1 (HĐ, 1vs1, SS)

Cô bé bán diêm 2 - end (HĐ, 1vs1, SS)

Tường Vi xinh đẹp end (HĐ, NP, SS)

Mạn hoa chi vũ end (CĐ, NP, SS)

Ong mật yêu ký 1 (CĐ, NP, Sư đồ luyến, Huyền huyễn, SS)

Ong mật yêu ký 2 - end (CĐ, NP, Sư đồ luyến, Huyền huyễn, SS)

Điên đảo si mê end (HĐ, NP=>1vs1, SS)

Ma đô 1 (XK, Nhân thú, SS)

Ma đô 2 - end (XK, Nhân thú, SS)

Hồ đồ thiên sứ end (HĐ, SS)

Ngâm ngữ đê nam end (HĐ, NP, SS, Incest, SM)

Bạch lư công tử 1 (CĐ, Tiên hiệp, Nhân thú, SS)

Bạch lư công tử end (CĐ, Tiên hiệp, Nhân thú, SS)