Đọc Truyện Phoenix Frozen!Thức Tỉnh! - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Phoenix Frozen!Thức Tỉnh!

Tác giả: user54151887

Đọc Truyện

cô một con người lạnh giá,đôi tay lúc nào cũng nhộn máu,mỗi lần giết là mỗi lần cô vui sướng,cô sống cùng nhóm với một người,vì lời hứa nên cô phải đợi người đó,cô dẫn dắt mọi người đợi chờ sự trở lại của người đó!với mong muốn......đánh đổi con tim yếu ớt của cô thành con tim lạnh giá không một chút cảm xúc của một linh thú cổ đại xưa!Phoenix Frozen

Loading...