Đọc Truyện Phi Thiên - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Phi Thiên

Tác giả: thienlong650

Đọc Truyện

Tác giả: Dược Thiên Sầu
Thể loại: tiên hiệp, huyền huyễn
Tình trạng: full ( dịch 3904 chương )
Thân nam nhi, chí khí cao vút, nhiệt huyết tràn đầy, tinh thần hào sảng!

Tinh không mênh mông, thất tình lục dục, tham niệm sân si, Phật Đế Như Lai, mặc tình ai pháp lực vô biên!

Chúng sinh như mây, một bầu nguyện lực lại đổi lấy biển máu mênh mông cuồn cuộn! Quỷ khóc thần gào, biển máu vô bờ, xin hỏi đường ở phương nào!? Nếu đã không đường, bất chấp bể khổ biển máu, bạch cốt hóa thuyền, một bước lên trời!

Danh sách Chap

1 ( chương 1-30 )

2 ( chương 31-60 )

3 ( chương 61-90 )

4 ( chương 91-120 )

5 ( chương 121-150 )

6 ( chương 151-180 )

7 ( chương 181-210 )

8 ( chương 211-240 )

9 ( chương 241-270 )

10 ( chương 271-300 )

11 ( chương 301-330 )

12 ( chương 331-360 )

13 ( chương 361-390 )

14 ( chương 391-420 )

15 ( chương 421-450 )

16 ( chương 451-480 )

17 ( chương 481-510 )

18 ( chương 511-540 )

19 ( chương 541-570 )

20 ( chương 571-600 )

21 ( chương 601-630 )

22 ( chương 631-660 )

23 ( chương 661-690 )

24 ( chương 691-720 )

25 ( chương 721-750 )

26 ( chương 751-780 )

27 ( chương 781-810 )

28 ( chương 811-840 )

29 ( chương 841-870 )

30 ( chương 871-900 )

31 ( chương 901-930 )

32 ( chương 931-960 )

33 ( chương 961-990 )

34 ( chương 991-1020 )

35 ( chương 1021-1050 )

36 ( chương 1051-1080 )

37 ( chương 1081-1110 )

38 ( chương 1111-1140 )

39 ( chương 1141-1170 )

40 ( chương 1171-1200 )

41 ( chương 1201-1230 )

42 ( chương 1231-1260 )

43 ( chương 1261-1290 )

44 ( chương 1291-1320 )

45 ( chương 1321-1350 )

46 ( chương 1351-1380 )

47 ( chương 1381-1410 )

48 ( chương 1411-1440 )

49 ( chương 1441-1470 )

50 ( chương 1471-1500 )

51 ( chương 1501-1530 )

52 ( chương 1531-1560 )

53 ( chương 1561-1590 )

54 ( chương 1591-1620 )

55 ( chương 1621-1650 )

56 ( chương 1651-1680 )

57 ( chương 1681-1710 )

58 ( chương 1711-1740 )

59 ( chương 1741-1770 )

60 ( chương 1771-1800 )

61 ( chương 1801-1830 )

62 ( chương 1831-1860 )

63 ( chương 1861-1890 )

64 ( chương 1891-1920 )

65 ( chương 1921-1950 )

66 ( chương 1951-1980 )

67 ( chương 1981-2010 )

68 ( chương 2011-2040 )

69 ( chương 2041-2070 )

70 ( chương 2071-2100 )

71 ( chương 2101-2130 )

72 ( chương 2131-2160 )

73 ( chương 2161-2190 )

74 ( chương 2191-2220 )

75 ( chương 2221-2250 )

76 ( chương 2251-2280 )

77 ( chương 2281-2310 )

78 ( chương 2311-2340 )

79 ( chương 2341-2370 )

80 ( chương 2371-2400 )

81 ( chương 2401-2430 )

82 ( chương 2431-2460 )

83 ( chương 2461-2490 )

84 ( chương 2491-2520 )

85 ( chương 2521-2550 )

86 ( chương 2551-2580 )

87 ( chương 2581-2610 )

88 ( chương 2611-2640 )

89 ( chương 2641-2670 )

90 ( chương 2671-2700 )

91 ( chương 2701-2730 )

92 ( chương 2731-2760 )

93 ( chương 2761-2790 )

94 ( chương 2791-2820 )

95 ( chương 2821-2850 )

96 ( chương 2851-2880 )

97 ( chương 2881-2910 )

98 ( chương 2911-2940 )

99 ( chương 2941-2970 )

100 ( chương 2971-3000 )

101 ( chương 3001-3030 )

102 ( chương 3031-3060 )

103 ( chương 3061-3090 )

104 ( chương 3091-3120 )

105 ( chương 3121-3150 )

106 ( chương 3151-3180 )

107 ( chương 3181-3210 )

108 ( chương 3211-3240 )

109 ( chương 3241-3270 )

110 ( chương 3271-3300 )

111 ( chương 3301-3330 )

112 ( chương 3331-3360 )

113 ( chương 3361-3390 )

114 ( chương 3391-3420 )

115 ( chương 3421-3450 )

116 ( chương 3451-3480 )

117 ( chương 3481-3510 )

118 ( chương 3511-3540 )

119 ( chương 3541-3570 )

120 ( chương 3571-3600 )

121 ( chương 3601-3630 )

122 ( chương 3631-3660 )

123 ( chương 3661-3690 )

124 ( chương 3691-3720 )

125 ( chương 3721-3750 )

126 ( chương 3751-3780 )

127 ( chương 3781-3810 )

128 ( chương 3811-3840 )

129 ( chương 3841-3870 )

130 ( chương 3871-3900 )

131 ( chương 3901-3904 end )