Đọc Truyện Phi Thiên - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Phi Thiên

Tác giả: thienlong650

Đọc Truyện

Tác giả: Dược Thiên Sầu
Thể loại: tiên hiệp cổ điển
Tình trạng: full dịch 3904 chương
Thân nam nhi, chí khí cao vút, nhiệt huyết tràn đầy, tinh thần hào sảng!

Tinh không mênh mông, thất tình lục dục, tham niệm sân si, Phật Đế Như Lai, mặc tình ai pháp lực vô biên!

Chúng sinh như mây, một bầu nguyện lực lại đổi lấy biển máu mênh mông cuồn cuộn! Quỷ khóc thần gào, biển máu vô bờ, xin hỏi đường ở phương nào!? Nếu đã không đường, bất chấp bể khổ biển máu, bạch cốt hóa thuyền, một bước lên trời!

Danh sách Chap

1, chương 1 chương 30

2, chương 31 chương 60

3, chương 61 chương 90

4, chương 91 chương 120

5, chương 121 chương 150

6, chương 151 chương 180

7, chương 181 chương 210

8, chương 211 chương 240

9, chương 241 chương 270

10, chương 271 chương 300

11, chương 301 chương 330

12, chương 331 chương 360

13, chương 361 chương 390

14, chương 391 chương 420

15, chương 421 chương 450

16, chương 451 chương 480

17, chương 481 chương 510

18, chương 511 chương 540

19, chương 541 chương 570

20, chương 571 chương 600

21, chương 601 chương 630

22, chương 631 chương 660

23, chương 661 chương 690

24, chương 691 chương 720

25, chương 721 chương 750

26, chương 751 chương 780

27, chương 781 chương 810

28, chương 811 chương 840

29, chương 841 chương 870

30, chương 871 chương 900

31, chương 901 chương 930

32, chương 931 chương 960

33, chương 961 chương 990

34, chương 991 chương 1020

35, chương 1021 chương 1050

36, chương 1051 chương 1080

37, chương 1081 chương 1110

38, chương 1111 chương 1140

39, chương 1141 chương 1170

40, chương 1171 chương 1200

41, chương 1201 chương 1230

42, chương 1231 chương 1260

43, chương 1261 chương 1290

44, chương 1291 chương 1320

45, chương 1321 chương 1350

46, chương 1351 chương 1380

47, chương 1381 chương 1410

48, chương 1411 chương 1440

49, chương 1441 chương 1470

50, chương 1471 chương 1500

51, chương 1501 chương 1530

52, chương 1531 chương 1560

53, chương 1561 chương 1590

54, chương 1591 chương 1620

55, chương 1621 chương 1650

56, chương 1651 chương 1680

57, chương 1681 chương 1710

58, chương 1711 chương 1740

59, chương 1741 chương 1770

60, chương 1771 chương 1780

61, chương 1801 chương 1830

62, chương 1831 chương 1860

63, chương 1861 chương 1890

64, chương 1891 chương 1920

65, chương 1921 chương 1950

66, chương 1951 chương 1980

67, chương 1981 chương 2010

68, chương 2011 chương 2040

69, chương 2041 chương 2070

70, chương 2071 chương 2100

71, chương 2101 chương 2130

72, chương 2131 chương 2160

73, chương 2161 chương 2190

74, chương 2191 chương 2220

75, chương 2221 chương 2250

76, chương 2251 chương 2280

77, chương 2281 chương 2310

78, chương 2311 chương 2340

79, chương 2341 chương 2370

80, chương 2371 chương 2400

81, chương 2401 chương 2430

82, chương 2431 chương 2460

83, chương 2461 chương 2490

84, chương 2491 chương 2520

85, chương 2521 chương 2550

86, chương 2551 chương 2580

87, chương 2581 chương 2610

88, chương 2611 chương 2640

89, chương 2641 chương 2670

90, chương 2671 chương 2700

91, chương 2701 chương 2730

92, chương 2731 chương 2760

93, chương 2761 chương 2790

94, chương 2791 chương 2820

95, chương 2821 chương 2850

96, chương 2851 chương 2880

97, chương 2881 chương 2910

98, chương 2911 chương 2940

99, chương 2941 chương 2970

100, chương 2971 chương 3000

101, chương 3001 chương 3030

102, chương 3031 chương 3060

103, chương 3061 chương 3090

104, chương 3091 chương 3120

105, chương 3121 chương 3150

106, chương 3151 chương 3180

107, chương 3181 chương 3210

108, chương 3211 chương 3240

109, chương 3241 chương 3270

110, chương 3271 chương 3300

111, chương 3301 chương 3330

112, chương 3331 chương 3360

113, chương 3361 chương 3390

114, chương 3391 chương 3420

115, chương 3421 chương 3450

116, chương 3451 chương 3480

117, chương 3481 chương 3510

118, chương 3511 chương 3540

119, chương 3541 chương 3570

120, chương 3571 chương 3600

121, chương 3601 chương 3630

122, chương 3631 chương 3660

123, chương 3661 chương 3690

124, chương 3691 chương 3720

125, chương 3721 chương 3750

126, chương 3751 chương 3780

127, chương 3781 chương 3810

128, chương 3811 chương 3840

129, chương 3841 chương 3870

130, chương 3871 chương 3900

131, chương 3901 chương 3904 end