Đọc Truyện Phế Vật Cuồng Thê: Cực Phẩm Thất Tiểu Thư - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Phế Vật Cuồng Thê: Cực Phẩm Thất Tiểu Thư

Tác giả: lunahuynh1512

Đọc Truyện

Tác giả: Miêu Tiểu Manh

Editor: Luna Huang

Nguồn: http://vongthuuyen.com/

Thể loại: Xuyên không, ngôn tình, cổ đại, dị giới, huyễn huyễn

Văn án:

Chớ nói tiểu quỷ xấu, làm sao bằng Cố lão thất.

Nàng, Cố Khuynh Thành, phế vật thất tiểu thư Cố gia Đông Ly quốc, hé ra mặt âm dương hù chết không đền mạng, là tiêu chí của nàng.

Một lúc bỏ mình, nghênh đón cường hồn vào ở.
Kim lân há là vật trong ao? Mắt chó coi thường người, các ngươi chờ xem!

Nàng đường đường gia chủ gia tộc lánh đời, ai dám kêu gào, một cây ngân châm tiễn ngươi đến chỗ lão lão gia đoàn viên!

Vương gia tâm tâm niệm niệm từ hôn, đúng là muốn thú đường tỷ của nàng?
Muốn từ hôn có thể, cầm phong hưu thư bổn tiểu thư tự mình viết xuống, có bao xa cút bấy xa đi!
Phế vật đã từng người người phỉ nhổ, nhất triều biến thân vi thiên tài chích thủ khả nhiệt, đó là một phen cảnh tượng dạng gì?

Lúc đầu tra nam khóc hô muốn từ hôn, mang theo mười dặm hồng trang đến đây cầu thú!

Nàng một cước đá văng, ôm mỹ nam tuyệt thế một bên, cười nói: "Tướng công, ngươi xem vóc người nhân mô cẩu dạng này, còn dẫn theo nhiều sính lễ như vậy, bằng không, ta miễn vi kỳ nan thu cất đi."

Mỗ yêu nghiệt nam vung tay lên: "Hảo, nếu Khuynh Thành thích, vậy đem người này lột sạch, đưa đi Đương Thanh quan đi!"

Danh sách Chap

Văn án:

CHƯƠNG 1: XUYÊN QUA DỊ THẾ

CHƯƠNG 2: PHẾ VẬT LÃO THẤT

CHƯƠNG 3: BÁT PHẨM THƯỢNG NGUYÊN BỔ HUYẾT ĐAN

CHƯƠNG 4: ÁM DẠ ÁM SÁT

CHƯƠNG 5: CÁC NGƯƠI BẤT NHÂN TRƯỚC, VẬY CŨNG CHỚ TRÁCH TA BẤT NGHĨA

CHƯƠNG 6: UY HIẾP CỦA XÍCH QUẢ QUẢ

CHƯƠNG 7: BẢO KHỐ, NGƯƠI CÓ CHO HAY KHÔNG

CHƯƠNG 8: BẠCH HẠT, CHỈ CẦN PHÁT HỘP

CHƯƠNG 9 ĐÒI LẠI, TỨC GIẬN ĐẾN THỔ HUYẾT

CHƯƠNG 10: TÀN HỒN, SƯ PHỤ TIỆN NGHI

CHƯƠNG 11: GIẬT MÌNH, DƯỢC THÁNH CƯỜNG GIẢ

CHƯƠNG 12: GIÁO HUẤN, THIÊN CẤP ĐAN DƯỢC

CHƯƠNG 13: LÝ GIẢI, TÌM TỚI CỬA

CHƯƠNG 14: TỪ HÔN, HƯU CHÍNH LÀ NGƯƠI

CHƯƠNG 15: ĐẠP BAY, LÂU THIỀU HÀN CHẬT VẬT

CHƯƠNG 16: HỶ SỰ, SẮP LÀM NGOẠI CÔNG

CHƯƠNG 15: ĐẠP BAY, LÂU THIỀU HÀN CHẬT VẬT

CHƯƠNG 16: HỶ SỰ, SẮP LÀM NGOẠI CÔNG

CHƯƠNG 17: NGHIÊM PHẠT, TRỤC XUẤT GIA TỘC

CHƯƠNG 18: ỨNG CHIẾN, CÓ CỪU OÁN TẤT BÁO

CHƯƠNG 19: HUÂN VỰNG, NHƯ ĐỒNG XỌA HẦU TỬ

CHƯƠNG 20: HỘ ĐOẢN, TỤ LINH CHÂU

CHƯƠNG 21: VẬN KHÍ, NAM TỬ THẦN BÍ

CHƯƠNG 22: TRỤY NHAI, HUYẾT KHẾ BỔN MẠNG

CHƯƠNG 23: THIÊN TÀI, ĐỊA BẢO LINH MẠCH

CHƯƠNG 24: GẶP NẠN, LỰC LƯỢNG CỦA QUANG MINH CHÂU

CHƯƠNG 25: GIẢI ĐỘC, GIẢI TRỪ PHONG ẤN

CHƯƠNG 26: VƯỢN PHẨN, HỮU ĐÃI GIA CƯỜNG

CHƯƠNG 27: SÁT Ý, PHẾ VẬT VỐN ĐÊ TIỆN

CHƯƠNG 28: SÁT Ý, NHÂN TÍNH THAM LAM

CHƯƠNG 29: NỮ NHÂN, CHÍNH LÀ PHIỀN PHỨC

CHƯƠNG 30: BIẾT ĐÂU, TA CÓ THỂ

CHƯƠNG 31: CƯỚP ĐI, ĐA TẠ THỦ HẠ LƯU TÌNH

CHƯƠNG 32: QUYẾT ĐẤU, CỐ KHUYNH THÀNH BỎ QUYỀN

CHƯƠNG 33: KINH DIỄM, MẠNH MẼ ĐỀ THĂNG

CHƯƠNG 34: CHẤT VẤN, CÓ QUAN HỆ KHÔNG

CHƯƠNG 35: TÀN NHẪN, ĐOẠN GÂN MẠCH NGƯƠI

CHƯƠNG 35: TÀN NHẪN, ĐOẠN GÂN MẠCH NGƯƠI

CHƯƠNG 36: HO LAO, LANG BĂM LẦM NGƯỜI

CHƯƠNG 37: THÁNH KHÍ, SƯ PHỤ NHẮC NHỞ

CHƯƠNG 38: LUYỆN ĐAN, LẦN ĐẦU TIẾP XÚC

CHƯƠNG 39: CHIA LÌA, GẶP CHUYỆN BẤT BÌNH

CHƯƠNG 40: HÔN SAI, CÓ QUAN HỆ KHÔNG

CHƯƠNG 41: PHÁT NHIỆT, NAM NHÂN CHỚ NỮU

CHƯƠNG 42: LẠI HÔN, LÀM TIỂU TAM

CHƯƠNG 43: QUA ĐÂY, KHÔNG GIỐNG NGƯỜI THƯỜNG

CHƯƠNG 44: ĐẤU PHÁP, LÂU THIỀU HÀN ĐỘC PHÁT

CHƯƠNG 45: TƯƠNG CẦU, CƠ HỘI TỚI

CHƯƠNG 45: TƯƠNG CẦU, CƠ HỘI TỚI

CHƯƠNG 46: THƯƠNG THẢO, LẠI TỚI VỊ HÔN PHU

CHƯƠNG 47: QUỲ XUỐNG, CỬU TINH LINH TÔNG

CHƯƠNG 48: THƯƠNG HÀN, LẠI NGHIÊM TRỌNG RỒI

CHƯƠNG 49: ĐẾ THƯƠNG MINH VS MỘ QUÂN TÀ

CHƯƠNG 50: TẤN CẤP, ĐẾN ĐÂY HẠ SÍNH

CHƯƠNG 51: MẤT MẶT, KỸ THUẬT PHÁI

CHƯƠNG 52: UY HIẾP, QUANG MINH KỲ LÂN VƯƠNG

CHƯƠNG 53: ĐÚNG LÚC, THIÊN TÁC CHI HỢP

CHƯƠNG 54: LUYỆN CHẾ, TẨY TỦY ĐAN

CHƯƠNG 55: HOÀN THÀNH, NGHIỆM CHỨNG HIỆU QUẢ

CHƯƠNG 56: KINH KHỦNG, CHỦ TÒNG KHẾ ƯỚC

CHƯƠNG 57: XUẤT PHÁT, ĐẾN THANH LONG QUỐC

CHƯƠNG 58: SƠ NGỘ, DONG BINH ĐOÀN

CHƯƠNG 59: CỨU NGƯỜI, MỘ QUÂN TÀ THỤ THƯƠNG

CHƯƠNG 60: DƯỢC PHÍ, CÁI MẠNG NÀY CỦA NGƯƠI

CHƯƠNG 61: LUYỆN CHẾ, CÓ BẢN LĨNH THÌ TIẾP TỤC GIẢ BỘ NGỦ

CHƯƠNG 62: XẢY RA SỰ CỐ, TẦN VŨ LẠC CHẾT

CHƯƠNG 63: TRUY SÁT, ĐÁNH KHÔNG LẠI LIỀN CHẠY

CHƯƠNG 64: ĐÀO BẢO, HẮC SẮC QUYỀN TRƯỢNG

CHƯƠNG 65: TÍNH TOÁN, SƠ KIẾN BIỂU CA

CHƯƠNG 66, NÁO NHIỆT, ĐẤU GIÁ HỘI BẮT ĐẦU

CHƯƠNG 67: NGẠC NHIÊN, HẮC ÁM THẦN CHÂU HIỆN

CHƯƠNG 68: KINH KHỦNG, TU LA TÀ ĐẾ TÌM ĐẾN CỬA

CHƯƠNG 69: ƯỚC ĐỊNH, THUA NGƯƠI KHÔNG THUA TRẬN

CHƯƠNG 70: ĐỔ ƯỚC, KẾ TIẾP DO HẮN BẢO HỘ

CHƯƠNG 71: TÁI KIẾN, MỘ QUÂN TÀ NHƯ HÌNH VỚI BÓNG

CHƯƠNG 72: PHÒNG BỊ, PHẦN TỬ NHẬP XÂM

CHƯƠNG 73: CHIẾU CỐ, TỈNH TÁO TƯƠNG TÍCH

CHƯƠNG 74: HÁCH SỎA, THIÊN TÀI LUYỆN DƯỢC SƯ

CHƯƠNG 75: GẶP ĐƯỢC, LẼ NÀO LÀ ĐOẠN TỤ

CHƯƠNG 76: BẤT ĐẮC DĨ, MỘ QUÂN TÀ TỨC CHẾT NGƯỜI

CHƯƠNG 77: HÀNH ĐỘNG, CHÍNH LÀ KÉO CỪU HẬN

CHƯƠNG 78: NGOÀI Ý, TIẾP QUẢN DƯỢC PHÔ CỐ GIA

CHƯƠNG 79: TẠP TRÀNG, BÁN LÀ GIẢ DƯỢC

CHƯƠNG 80: ĐÁNH MẶT, BỊ NGƯỜI ÁM TOÁN

CHƯƠNG 81: TÀN NHẪN, THỦ ĐOẠN CỦA MỘ QUÂN TÀ

CHƯƠNG 82: LÀ GIẢ, TU LA TÀ ĐẾ ĐẾN CỬA

CHƯƠNG 83: TRÊN PHỐ, CÔNG ĐOÀN LUYỆN KHÍ SƯ

CHƯƠNG 84: XUẤT THỦ, HẢO HẢO GIÁO HUẤN NGƯƠI

CHƯƠNG 85: GIAO KÈO, TÁI KIẾN SƯ PHỤ

CHƯƠNG 86: KINH NGẠC, TỬ VONG QUYỀN TRƯỢNG

CHƯƠNG 87: KINH NGƯỜI, XEM NÁO NHIỆT KHÔNG SỢ CHUYỆN LỚN

CHƯƠNG 88: PHẢN PHÁO, XEM AI ĐÒI CÔNG ĐẠO

CHƯƠNG 89: TRANG NGẤT, MỘ QUÂN TÀ ĐỦ NGOAN

CHƯƠNG 90: CHÍNH HẢO, NGUYÊN BẢO PHỐI PHÚ QUÝ

CHƯƠNG 91: RÚT THĂM, CHỌC PHONG BA

CHƯƠNG 92: GÂY XÍCH MÍCH, ÂM MƯU CỦA LỤC TRƯỞNG LÃO

CHƯƠNG 93: CHƯA BIẾT, THỬ LUYỆN UY LỰC

CHƯƠNG 94: THẤM VẤN, LÀ AI PHÁI ĐẾN

CHƯƠNG 95: THU ĐỒ, TÍNH TOÁN NHỎ NHẶT CỦA CỪU BÁCH HÀN

CHƯƠNG 96: LỄ VẬT, THÁNH KHÍ CÙNG THƯ MỜI

CHƯƠNG 97: TRẤN AN, TẦN GIA GẶP CHUYỆN

CHƯƠNG 98: BẠCH GIA, THƯỢNG MÔN THÍ THÁM

CHƯƠNG 99: TIN TỨC, TỶ THÍ BẮT ĐẦU

CHƯƠNG 100: QUẤY RỐI, NGƯỜI ĐẾN LỤC ĐẠI GIA TỘC

CHƯƠNG 101: CHỊU THUA, CƯỜNG GIA LINH HOÀNG

CHƯƠNG 102: NGUY CƠ, MỘ QUÂN TÀ TRỞ VỀ

CHƯƠNG 103: OÁN GIẬN, NGƯƠI RỐT CUỘC NỠ VỀ RỒI

CHƯƠNG 104: THẬT THƠM, CỐ NHƯ Ý ĐẾN NHẬN LỖI

CHƯƠNG 105: PHẢN KÍCH, MUA DÂY BUỘC MÌNH