Đọc Truyện Pháp Sư Cận Chiến (Q1-Q4) - Hồ Điệp Lam - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Pháp Sư Cận Chiến (Q1-Q4) - Hồ Điệp Lam

Tác giả: Akiko_Chono

Đọc Truyện

"Một bậc thầy võ thuật đẳng cấp chơi game online nhưng bị người ta chọn lầm làm pháp sư. Với thói quen lấy cứng đối cứng, chơi sáp lá cà, hắn chỉ có thể đâm lao phải theo lao. Thế là hắn quyết định trở thành một Pháp sư cận chiến, kết hợp sức mạnh và pháp thuật lại, mở ra một tuyến đường hoàn toàn mới trong trò chơi.
Một tác phẩm của Hồ Điệp Lam, dẫn dắt người xem vào một thế giới của game online đầy thú vị cùng những trận cười sảng khoái."
TRUYỆN VÕNG DU, KHÔNG PHẢI ĐAM, KHÔNG PHẢI NGÔN, KHÔNG PHẢI BÁCH HỢP!!!!

Akiko dịch từ chương 70 trở đi. Bản dịch phi lợi nhuận và chỉ có ở Akiko's Land, mọi nguồn đăng khác đều không được chấp nhận. Đồng thời, bản dịch là dịch theo sở thích, hành vi lấy bản dịch này đem đi các trang web khác để kiếm tiền đều được coi là vi phạm bản quyền của Hồ Điệp Lam, mong người đọc suy xét cẩn thận nếu có ý định đem truyện đi nơi khác.
Đây là một bộ tiểu thuyết võng du với tên gốc là 近戰 法師, tổng cộng 970 chương, đã được xuất bản bên Trung Quốc với 20 quyển. Mình tự chia chương theo số quyển và nội dung.
Quyển 1: Một pháp sư ra đời.
Quyển 2: Ký sự du hành thành Nguyệt Dạ.
Quyển 3: Thân phận 27419.
Quyển 4: Cuộc thi PK.
Quyển 5: Thi đấu hồi kết.
Quyển 6: Chuỗi nhiệm vụ.
...

Danh sách Chap

Quyển 01 - Chương 001

Quyển 01 - Chương 002

Quyển 01 - Chương 003

Quyển 01 - Chương 004

Quyển 01 - Chương 005

Quyển 01 - Chương 006

Quyển 01 - Chương 007

Quyển 01 - Chương 008

Quyển 01 - Chương 009

Quyển 01 - Chương 010

Quyển 01 - Chương 011

Quyển 01 - Chương 012

Quyển 01 - Chương 013

Quyển 01 - Chương 014

Quyển 01 - Chương 015

Quyển 01 - Chương 016

Quyển 01 - Chương 017

Quyển 01 - Chương 018

Quyển 01 - Chương 019

Quyển 01 - Chương 020

Quyển 01 - Chương 021

Quyển 01 - Chương 022

Quyển 01 - Chương 023

Quyển 01 - Chương 024

Quyển 01 - Chương 025

Quyển 01 - Chương 026

Quyển 01 - Chương 027

Quyển 01 - Chương 028

Quyển 01 - Chương 029

Quyển 01 - Chương 030

Quyển 01 - Chương 031

Quyển 01 - Chương 032

Quyển 01 - Chương 033

Quyển 01 - Chương 034

Quyển 01 - Chương 035

Quyển 01 - Chương 036

Quyển 01 - Chương 037

Quyển 01 - Chương 038

Quyển 01 - Chương 039

Quyển 01 - Chương 040

Quyển 01 - Chương 041

Quyển 01 - Chương 042

Quyển 01 - Chương 043

Quyển 01 - Chương 044

Quyển 01 - Chương 045

Quyển 01 - Chương 046

Quyển 01 - Chương 047

Quyển 01 - Chương 048

Quyển 01 - Chương 049

Quyển 01 - Chương 050

Quyển 01 - Chương 051

Quyển 01 - Chương 052

Quyển 01 - Chương 053

Quyển 01 - Chương 054

Quyển 01 - Chương 055

Quyển 01 - Chương 056

Quyển 01 - Chương 057

Quyển 02 - Chương 058

Quyển 02 - Chương 059

Quyển 02 - Chương 060

Quyển 02 - Chương 061

Quyển 02 - Chương 062

Quyển 02 - Chương 063

Quyển 02 - Chương 064

Quyển 02 - Chương 065

Quyển 02 - Chương 066

Quyển 02 - Chương 067

Quyển 02 - Chương 068

Quyển 02 - Chương 69

Quyển 02 - Chương 70

Quyển 02 - Chương 71

Quyển 02 - Chương 72

Quyển 02 - Chương 73

Quyển 02 - Chương 74

Quyển 02 - Chương 75

Quyển 02 - Chương 76

Quyển 02 - Chương 77

Quyển 02 - Chương 78

Quyển 02 - Chương 79

Quyển 02 - Chương 80

Quyển 02 - Chương 81

Quyển 02 - Chương 82

Quyển 02 - Chương 83

Quyển 02 - Chương 84

Quyển 02 - Chương 85

Quyển 02 - Chương 86

Quyển 02 - Chương 087

Quyển 02 - Chương 088

Quyển 02 - Chương 089

Quyển 02 - Chương 090

Quyển 02 - Chương 091

Quyển 02 - Chương 092

Quyển 02 - Chương 093

Quyển 02 - Chương 094

Quyển 02 - Chương 095

Quyển 02 - Chương 096

Quyển 02 - Chương 097

Quyển 02 - Chương 098

Quyển 02 - Chương 099

Quyển 02 - Chương 100

Quyển 02 - Chương 101

Quyển 02 - Chương 102

Quyển 03 - Chương 103

Quyển 03 - Chương 104

Quyển 03 - Chương 105

Quyển 03 - Chương 106

Quyển 03 - Chương 107

Quyển 03 - Chương 108

Quyển 03 - Chương 109

Quyển 03 - Chương 110

Quyển 03 - Chương 111

Quyển 03 - Chương 112

Quyển 03 - Chương 113

Quyển 03 - Chương 114

Quyển 03 - Chương 115

Quyển 03 - Chương 116

Quyển 03 - Chương 117

Quyển 03 - Chương 118

Quyển 03 - Chương 119

Quyển 03 - Chương 120

Quyển 03 - Chương 121

Quyển 03 - Chương 122

Quyển 03 - Chương 123

Quyển 03 - Chương 124

Quyển 03 - Chương 125

Quyển 03 - Chương 126

Quyển 03 - Chương 127

Quyển 03 - Chương 128

Quyển 03 - Chương 129

Quyển 03 - Chương 130

Quyển 03 - Chương 131

Quyển 03 - Chương 132

Quyển 03 - Chương 133

Quyển 03 - Chương 134

Quyển 03 - Chương 135

Quyển 03 - Chương 136

Quyển 03 - Chương 137

Quyển 03 - Chương 138

Quyển 03 - Chương 139

Quyển 03 - Chương 140

Quyển 03 - Chương 141

Quyển 03 - Chương 142

Quyển 03 - Chương 143

Quyển 03 - Chương 144

Quyển 03 - Chương 145-149

Quyển 04 - Chương 150

Quyển 04 - Chương 151

Quyển 04 - Chương 152

Quyển 04 - Chương 153

Quyển 04 - Chương 154

Quyển 04 - Chương 155

Quyển 04 - Chương 156

Quyển 04 - Chương 157

Quyển 04 - Chương 158

Quyển 04 - Chương 159

Quyển 04 - Chương 160

Quyển 04 - Chương 161

Quyển 04 - Chương 162

Quyển 04 - Chương 163

Quyển 04 - Chương 164

Quyển 04 - Chương 165

Quyển 04 - Chương 166

Quyển 04 - Chương 167

Quyển 04 - Chương 168

Quyển 04 - Chương 169

Quyển 04 - Chương 170

Quyển 04 - Chương 171

Quyển 04 - Chương 172

Quyển 04 - Chương 173

Quyển 04 - Chương 174

Quyển 04 - Chương 175

Quyển 04 - Chương 176

Quyển 04 - Chương 177

Quyển 04 - Chương 178

Quyển 04 - Chương 179

Quyển 04 - Chương 180

Quyển 04 - Chương 181

Quyển 04 - Chương 182

Quyển 04 - Chương 183

Quyển 04 - Chương 184

Quyển 04 - Chương 185

Quyển 04 - Chương 186

Quyển 04 - Chương 187

Quyển 04 - Chương 188

Quyển 04 - Chương 189

Quyển 04 - Chương 190

Quyển 04 - Chương 191

Quyển 04 - Chương 192

Quyển 04 - Chương 193

Quyển 04 - Chương 194

Quyển 04 - Chương 195

Quyển 04 - Chương 196

Quyển 04 - Chương 197

Quyển 04 - Chương 198

Quyển 05 - Chương 199

THÔNG BÁO!!!

Loading...