Đọc Truyện [PDX101 | VinHan] 𝐔𝐧𝐜𝐥𝐞𝐚𝐫 𝐑𝐞𝐥𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬𝐡𝐢𝐩 - TruyenFun.Com

Đọc Truyện [PDX101 | VinHan] 𝐔𝐧𝐜𝐥𝐞𝐚𝐫 𝐑𝐞𝐥𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬𝐡𝐢𝐩

Tác giả: luvneves_

Đọc Truyện

"Chúng ta chỉ là anh em tốt thôi sao?"

Pairing: Song Yuvin × Kim Yohan

Writer: Eirlys.
______________

Một tình yêu to lớn dành cho một con thuyền nho nhỏ.

-160519-