Đọc Truyện •P.2•Ép Yêu 100 Ngày• - TruyenFun.Com

Đọc Truyện •P.2•Ép Yêu 100 Ngày•

Tác giả: jesschoi183

Đọc Truyện

Hai tháng sau khi bị ép yêu 100 ngày, và một lần ngoài ý muốn ngủ cùng nhau, cô mang trong mình dòng máu của anh, anh và cô theo lời cha mẹ mà kết hôn.

Cô nói: "Cố tiên sinh, tôi thích đồ ăn nhà hàng này", ngay ngày hôm sau đầu bếp nhà hàng đã trở thành đầu bếp riêng trong nhà cô.

Cô nói: "Cố tiên sinh, tôi thích túi ở cửa hàng này", ngay đêm đó nhà thiết kế này liền trở thành người thiết kế riêng của cô.

Những tưởng kết hôn không có tình yêu ngôn tình, cô và anh sẽ giống như trước, nhưng anh lại sủng ái cô đến tận trời... không biết có mưu đồ làm loạn hay không?

Cô muốn đi làm, anh không đồng ý, cô liền lén tìm việc nhưng cuối cùng do anh sau lưng dở trò quỷ khiến cô không tìm được công việc. Cô tức giận đến tìm anh, anh liền cười híp mắt an bài cho cô một công việc.

Chuyện ngày hôm sau, cô vui vẻ đi làm lại phát hiện ra bản công việc của mình viết, họ và tên: Tần Chỉ Ái, chức vụ: Vợ của Cố Dư Sinh

------------------------

Kí tên: 🌸Diệp Phi Dạ🌸

*Truyện được update mỗi ngày 3 chap*

Danh sách Chap

Chap 201: Cô chờ đợi vô ích rồi (1)

Chap 202: Cô chờ đợi vô ích rồi (2)

Chap 203: Cô chờ đợi vô ích rồi (3)

Chap 204: Cô chờ đợi vô ích rồi (4)

Chap 205: Cô chờ đợi vô ích rồi (5)

Chap 206: Cô chờ đợi vô ích rồi (6)

Chap 207: Cô chờ đợi vô ích rồi (7)

Chap 208: Cô chờ đợi vô ích rồi (8)

Chap 209: Cô chờ đợi vô ích rồi (9)

Chap 210: Cô chờ đợi vô ích rồi (10)

Chap 211: Mỗi ngày hắn thay đổi một chút (1)

Chap 212: Mỗi ngày hắn thay đổi một chút (2)

Chap 213: Mỗi ngày hắn thay đổi một chút (3)

Chap 214: Mỗi ngày hắn thay đổi một chút (4)

Chap 215: Mỗi ngày hắn thay đổi một chút (5)

Chap 216: Mỗi ngày hắn thay đổi một chút (6)

Chap 217: Mỗi ngày hắn thay đổi một chút (7)

Chap 218: Mỗi ngày hắn thay đổi một chút (8)

Chap 219: Mỗi ngày hắn thay đổi một chút (9)

Chap 220: Mỗi ngày hắn thay đổi một chút (10)

Chap 221: Vợ người ta (1)

Chap 222: Vợ người ta (2)

Chap 223: Vợ người ta (3)

Chap 224: Vợ người ta (4)

Chap 225: Vợ người ta (5)

Chap 226: Vợ người ta (6)

Chap 227: Vợ người ta (7)

Chap 228: Vợ người ta (8)

Chap 229: Vợ người ta (9)

Chap 230: Vợ người ta (10)

Chap 231: Tìm tôi đánh cô ấy, cô đáng sao? (1)

Chap 232: Tìm tôi đánh cô ấy, cô có tư cách sao? (2)

Chap 233: Tìm tôi đánh cô ấy, cô có tư cách sao? (3)

Chap 234: Tìm tôi đánh cô ấy, cô có tư cách sao? (4)

Chap 235: Tìm tôi đánh cô ấy, cô có tư cách sao? (5)

Chap 236: Tìm tôi đánh cô ấy, cô có tư cách sao? (6)

Chap 237: Tìm tôi đánh cô ấy, cô có tư cách sao? (7)

Chap 238: Tìm tôi đánh cô ấy, cô có tư cách sao? (8)

Chap 239: Tìm tôi đánh cô ấy, cô có tư cách sao? (9)

Chap 240: Tìm tôi đánh cô ấy, cô có tư cách sao? (10)

Chap 241: Phi tử hậu cung tranh sủng (1)

Chap 242: Phi tử hậu cung tranh sủng (2)

Chap 243: Phi tử hậu cung tranh sủng (3)

Chap 244: Phi tử hậu cung tranh sủng (4)

Chap 245: Phi tử hậu cung tranh sủng (5)

Chap 246: Phi tử hậu cung tranh sủng (6)

Chap 247: Phi tử hậu cung tranh sủng (7)

Chap 248: Phi tử hậu cung tranh sủng (8)

Chap 249: Phi tử hậu cung tranh sủng (9)

Chap 250: Phi tử hậu cung tranh sủng (10)

Chap 251: Yêu chính là nhiều lần ngoại lệ (1)

Chap 252: Yêu chính là nhiều lần ngoại lệ (2)

Chap 253: Yêu chính là nhiều lần ngoại lệ (3)

Chap 254: Yêu chính là nhiều lần ngoại lệ (4)

Chap 255: Yêu chính là nhiều lần ngoại lệ (5)

Chap 256: Yêu chính là nhiều lần ngoại lệ (6)

Chap 257: Yêu chính là nhiều lần ngoại lệ (7)

Chap 258: Yêu chính là nhiều lần ngoại lệ (8)

Chap 259: Yêu chính là nhiều lần ngoại lệ (9)

Chap 260: Yêu chính là nhiều lần ngoại lệ (10)

Chap 261: Không đẹp nhất, nhưng là duy nhất (1)

Chap 262: Không đẹp nhất, nhưng là duy nhất (2)

Chap 163: Không đẹp nhất, nhưng là duy nhất (3)

Chap 164: Không đẹp nhất, nhưng là duy nhất (4)

Chap 265: Không đẹp nhất, nhưng là duy nhất

Chap 266: Không đẹp nhất, nhưng là duy nhất (6)

Chap 267: Không đẹp nhất, nhưng là duy nhất

Chap 268: Không đẹp nhất, nhưng là duy nhất (8)

Chap 269: Không đẹp nhất nhưng là duy nhất (9)

Chap 270: Không đẹp nhất, nhưng là duy nhất (10)

Chap 271: Tính tình hắn tốt lên là vì cô (1)

Chap 272: Tính tình hắn tốt lên là vì cô (2)

Chap 273: Tính tình hắn tốt lên là vì cô (3)

Chap 274: Tính tình hắn tốt lên là vì cô (4)

Chap 276: Tính tình hắn tốt lên là vì cô (6)

Chap 277: Tính tình hắn tốt lên là vì cô (7)

Chap 278: Tính tình hắn tốt lên là vì cô (8)

Chap 279: Tính tình hắn tốt lên là vì cô (9)

Chap 280: Tính tình của hắn tốt lên là vì cô (10)

Chap 281: Dùng trăm phương ngàn kế thăm dò (1)

Chap 282: Dùng trăm phương ngàn kế thăm dò (2)

283: Dùng trăm phương ngàn kế thăm dò (3)

Chap 284: Dùng trăm phương ngàn kế thăm dò (4)

Chap 285: Dùng trăm phương ngàn kế thăm dò (5)

Chap 286: Dùng trăm phương ngàn kế thăm dò (6)

Chap 287: Dùng trăm phương ngàn kế thăm dò (7)

Chap 288: Dùng Trăm Phương Ngàn Kế Thăm Dò (8)

Chap 299: Dùng Trăm Phương Ngàn Kế Thăm Dò (9)

Chap 290: Dùng Trăm Phương Ngàn Kế Thăm Dò (10)

Chap 291: Em Vẫn Luôn Uống Thuốc Này? (1)

Chap 292: Em Vẫn Luôn Uống Thuốc Này? (2)

Chap 293: Em Vẫn Luôn Uống Thuốc Này? (3)

Chap 294: Em Vẫn Luôn Uống Thuốc Này? (4)

Chap 295: Em Vẫn Luôn Uống Thuốc Này? (5)

Chap 296: Em Vẫn Luôn Uống Thuốc Này? (6)

Chap 297: Em Vẫn Luôn Uống Thuốc Này? (7)

Chap 298: Em Vẫn Luôn Uống Thuốc Này? (8)

Chap 299: Em Vẫn Luôn Uống Thuốc Này? (9)

Chap 300: Em Vẫn Luôn Uống Thuốc Này? (10)

Chap 301: Về Sớm (1)

Chap 302: Về Sớm (2)

Chap 303: Về Sớm (3)

Chap 304: Về Sớm (4)

Chap 305: Về Sớm (5)

Chap 306: Về Sớm (6)

Chap 307: Về Sớm (7)

Chap 308: Về Sớm (8)

Chap 309: Về Sớm (9)

Chap 310: Về Sớm (10)

Chap 311: Ai Đúng Ai Sai Có Quan Trọng Không? (1)

Chap 312: Ai Đúng Ai Sai Có Quan Trọng Không? (2)

Chap 313: Ai Đúng Ai Sai Có Quan Trọng Không? (3)

Chap 314: Ai Đúng Ai Sai Có Quan Trọng Không? (4)

chap 315: Ai Đúng Ai Sai Có Quan Trọng Không? (5)

Chap 316: Ai Đúng Ai Sai Có Quan Trọng Không? (6)

Chap 317: Ai Đúng Ai Sai Có Quan Trọng Không? (7)

Chap 318: Ai Đúng Ai Sai Có Quan Trọng Không? (8)

Chap 319: Ai Đúng Ai Sai Có Quan Trọng Không? (9)

Chap 320: Ai Đúng Ai Sai Có Quan Trọng Không? (10)

Chap 321: Tiểu Phiền Toái, Chúng Ta Sinh Em Bé Đi (1)

Chap 322: Tiểu Phiền Toái, Chúng Ta Sinh Em Bé Đi (2)

Chap 323: Tiểu Phiền Toái, Chúng Ta Sinh Em Bé Đi (3)

Chap 324: Tiểu Phiền Toái, Chúng Ta Sinh Em Bé Đi (4)

Chap 325: Tiểu Phiền Toái, Chúng Ta Sinh Em Bé Đi (5)

Chap 326: Tiểu Phiền Toái, Chúng Ta Sinh Em Bé Đi (6)

Chap 327: Tiểu Phiền Toái, Chúng Ta Sinh Em Bé Đi (7)

Chap 328: Tiểu Phiền Toái, Chúng Ta Sinh Em Bé Đi (8)

Chap 329: Tiểu Phiền Toái, Chúng Ta Sinh Em Bé Đi (9)

Chap 330: Tiểu Phiền Toái, Chúng Ta Sinh Em Bé Đi (10)

Chap 331: "Đích"

Chap 332: "Đích" (2)

Chap 333: "Đích" (3)

Chap 334: "Đích" (4)

Chap 335: "Đích"(5)

Chap 336: "Đích" (6)

Chap 337: "Đích" (7)

Chap 338: "Đích" (8)

Chap 339: "Đích" 9

Chap 340: "Đích" (10)

Chap 341: Cố Dư Sinh, Em Là Tần Chỉ Ái. (1)

Chap 342: Cố Dư Sinh, Em Là Tần Chỉ Ái. (2)

Chap 343: Cố Dư Sinh, Em Là Tần Chỉ Ái. (3)

Chp 344: Cố Dư Sinh, Em Là Tần Chỉ Ái. (4)

Chap 345: Cố Dư Sinh, Em Là Tần Chỉ Ái. (5)

Chap 346: Cố Dư Sinh, Em Là Tần Chỉ Ái (6)

Chap 347: Cố Dư Sinh, Em Là Tần Chỉ Ái. (7)

Chap 348: Cố Dư Sinh, Em Là Tần Chỉ Ái. (8)

Chap 349: Cố Dư Sinh, Em Là Tần Chỉ Ái. (9)

Chap 350: Cố Dư Sinh, Em Là Tần Chỉ Ái (10)

Chap 351: Chỉ Nguyện Có Khởi Đầu, Không Kết Thúc (1)

Chap 353: Chỉ Nguyện Có Khởi Đầu, Không Kết Thúc (3)

Chap 354: Chỉ Nguyện Có Khởi Đầu, Không Kết Thúc (4)

Chap 355: Chỉ Nguyện Có Khởi Đầu, Không Kết Thúc (5)

Chap 356: Chỉ Nguyện Có Khởi Đầu, Không Kết Thúc (6)

Chap 357: Chỉ Nguyện Có Khởi Đầu, Không Kết Thúc (7)

Chap 358: Chỉ Nguyện Có Khởi Đầu, Không Kết Thúc (8)

Chap 359: Chỉ Nguyện Có Khởi Đầu, Không Kết Thúc (9)

Chap 360: Chỉ Nguyện Có Khởi Đầu, Không Kết Thúc (10)

Chap 361: Chỉ cần em phủ nhận, anh sẽ tin em. (1)

Chap 362: Chỉ cần em phủ nhận, anh sẽ tin em. (2)

Chap 363: Chỉ cần em phủ nhận, anh sẽ tin em. (3)

Chap 364: Chỉ cần em phủ nhận, anh sẽ tin em. (4)

Chap 365: Chỉ cần em phủ nhận, anh sẽ tin em. (5)

Chap 366: Chỉ cần em phủ nhận, anh sẽ tin em. (6)

Chap 367: Chỉ cần em phủ nhận, anh sẽ tin em. (7)

Chap 368: Chỉ cần em phủ nhận, anh sẽ tin em. (8)

Chap 369: Chỉ cần em phủ nhận, anh sẽ tin em. (9)

Chap 370: Chỉ cần em phủ nhận, anh sẽ tin em. (10)

Chap 371: Nhẫn trong bụi cỏ (1)

Chương 172: Nhẫn trong bụi cỏ (2)

Loading...