Đọc Truyện Nương tử tứ quốc [np] - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Nương tử tứ quốc [np]

Tác giả: tranhonganhanh

Đọc Truyện

Thể loại : np xuyên không, xủng ngược lẫn lộn, ngôn tình HE
-Cô là một người bình thường hơn cả bình thường chỉ có cái mặt tiền khuynh quốc khuynh thành này thôi ngày qua ngày sống rất bình thường không làm trái luân thường đạo lý vậy mà lão thiên cho cô xuyên vào cái nơi không quen không biết không thân không thích này ngày ngày gặp hoạ như ăn cơm ba bữa ......